- Osoby z niepełnosprawnościami tak jak my chcą i mogą być użyteczne, musimy tylko stworzyć im do tego warunki – przekonuje wicemarszałkini województwa Sylwia Jaskulska, która zaangażowała się w utworzenie ZAZ-u w Szczytnie.

Zakład Aktywności Zawodowej to korzyści dla wszystkich
Wicemarszałek Sylwia Jaskulska i prezes Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Szczytnie Wiesław Gołąb podczas wizyty w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kętrzynie

Zakłady Aktywności Zawodowej mogą być odpowiedzią na pilne potrzeby społeczeństwa. Z jednej strony zapewniają mieszkańcom dostęp do usług w korzystnych cenach, z drugiej, która wydaje się jeszcze istotniejsza, zapewniają zajęcie osobom z niepełnosprawnościami.

- Każdy z nas ma w sobie potrzebę bycia potrzebnym, a zajęcie i kontakt z drugim człowiekiem pozytywnie wpływają na nasze życie psychiczne. Osoby z niepełnosprawnościami tak jak my chcą i mogą być użyteczne, musimy tylko stworzyć im do tego warunki – przekonuje wicemarszałkini województwa Sylwia Jaskulska, która zaangażowała się w utworzenie ZAZ-u w Szczytnie.

W tym celu odwiedziła wraz z delegacją ZAZ-y działające na terenie województwa, w Giżycku i w Kętrzynie. Pierwszy z nich specjalizuje się w zapewnianiu usług pralniczych, krawiectwa, stolarki, tapicerstwa, a także wykonuje metaloplastykę i rękodzieło artystyczne. Kętrzyński zapewnia usługi z zakresu prania, gastronomii czy niszczenia dokumentów.

Pracownicy ZAZ-u w Kętrzynie mają też czas na zajęcia rehabilitacyjne

- Pamiętam doskonale swoją pierwszą wizytę w giżyckim ZAZ-ie. Usługi to jedno, ale spotkałam tam niezwykłych, serdecznych i życzliwych ludzi, bardzo zadowolonych z tego, że mogą pracować, a przy tym dokładność z jaką np. niedowidzące panie prasują czy krochmalą, naprawdę robi wrażenie – mówi wicemarszałkini Jaskulska.

Wielu samorządowców z powiatu szczycieńskiego pozytywnie ocenia pomysł utworzenia ZAZ-u w Szczytnie. Otwartym pozostaje tylko pytanie, jakie specjalizacje powinien oferować. W tym celu konieczne wydaje się rozpoznanie rynku lokalnych usług, a także możliwości lokalowych i organizacyjnych, a także od możliwości osób, które mogłyby w nim pracować. Warto dodać, że organem prowadzącym ZAZ może być gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, a jego powstanie jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zakład Aktywności Zawodowej w Kętrzynie m.in. specjalizuje się w usługach pralniczych

- Na terenie województwa działa 10 zakładów aktywności zawodowej. Bardzo bym chciała i będę dążyć do tego, żeby 11 był właśnie w naszym Szczytnie – dodaje Sylwia Jaskulska.

- Jestem niezmiernie zadowolony z otwarcia Zakładu Aktywizacji Zawodowej (ZAZ) w Kętrzynie. To krok w stronę tworzenia równych szans dla osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy oraz ich aktywizacji społecznej. Bardzo mi zależy na dalszym rozwijaniu tego trendu. Liczę, że kolejne zakłady tego typu będą powstawały również w naszym regionie, dając szansę coraz większej liczbie osób na pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym – stwierdza Marcin Kuchciński, marszałek województwa.

Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku świadczy, m. in. usługi hafciarskie ….
… krawieckie …
... i zajmuje się rękodziełem artystycznym