Często się zdarza, że w myśl powiedzenia "cudze chwalicie, swego nie znacie", nie umiemy dostrzegać piękna naszej najbliższej okolicy. Nie dotyczy to z pewnością uczniów Zespołu Szkół w Lipowcu. Realizując projekt pod nazwą "Walory przyrodnicze mojej miejscowości w nauce, obiektywie i sztuce", nie tylko poznawali uroki rodzinnej wsi, ale także nabyli wielu cennych umiejętności.

Zakochani w swojej wsi

PROMOWAĆ LIPOWIEC

Projekt realizowany przez uczniów Zespołu Szkół w Lipowcu był kontynuacją ubiegłorocznego przedsięwzięcia pod nazwą "Rezerwat Jałowców wizytówką mojej miejscowości". W jego ramach gimnazjaliści, przy wsparciu nauczycieli i leśników, przygotowali ścieżkę dydaktyczną w lesie, na której wyeksponowali najciekawsze obiekty przyrodnicze. Tym razem młodzież uczestniczyła w programie mającym na celu promowanie walorów Lipowca poprzez różne dziedziny sztuki i nauki. Społeczność szkolna pracowała nad nim od czerwca 2005 roku do marca 2006 r. Na realizację projektu szkoła pozyskała 20 tys. zł z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Uroczyste podsumowanie, podczas którego młodzież zaprezentowała efekty swojej pracy, odbyło się 21 marca.

ZAINSPIROWANI PRZYRODĄ

Uczniowie uczestniczący w projekcie byli podzieleni na cztery zespoły: młodych odkrywców, ekofilmowców, ekomuzyków i ekoplastyków. Każdy z nich zajmował się inną dziedziną, ale wszystkie miały wspólny cel - dostrzeżenie i utrwalenie piękna Lipowca oraz jego okolic. Podczas realizacji przedsięwzięcia gimnazjaliści korzystali z profesjonalnego sprzętu. Młodzi fotograficy mieli do dyspozycji aparat i kamerę cyfrową, miłośnicy nauk przyrodniczych do badań używali nowoczesnego mikroskopu. W ramach projektu uczniowie odwiedzili Muzeum Przyrody Warmii i Mazur w Olsztynie, byli też na wycieczce w Toruniu i Białowieży. Latem i jesienią podczas pleneru malarskiego poznawali technikę malowania na płótnie oraz zgłębiali tajniki fotografii. Za obiekty służyły im najciekawsze okazy znajdujące się na ścieżce dydaktycznej w Rezerwacie Jałowców. Tam też młodzi naukowcy prowadzili obserwacje przyrodnicze. Ekomuzycy zaś rywalizowali w konkursie na piosenkę o Lipowcu, do której sami układali słowa. Napisane przez uczniów utwory znalazły się potem w specjalnym śpiewniku. Młodzież uczyła się również pracy z mikroskopem optycznym i obróbki zdjęć cyfrowych. Najciekawsze obrazy, fotografie i grafiki powstałe w ramach projektu zaprezentowano na wystawie w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie. Wiele dzieł młodych twórców można było oglądać także podczas podsumowania. Inspiracją dla uczniów były słynne lipowieckie jałowce uwiecznione na obrazach. Fotograficy utrwalali z kolei przyrodę w różnych porach roku. Obecni zarówno na wystawie w MDK-u, jak i na szkolnym podsumowaniu zgodnie przyznawali, że wykonanych przez uczniów prac nie powstydziliby się profesjonalni twórcy. Niemała w tym zasługa nauczycielek - Anety Woźniak, Małgorzaty Lipki, Ewy Solarskiej, Elżbiety Gieryk, Aliny Piotrowskiej oraz Marzeny Damięckiej, które wspierały swoich podopiecznych w ich poczynaniach. W realizacji projektu brało udział 40 gimnazjalistów, w większości z II i III klas.

Z POMOCĄ RODZICÓW

Koordynator przedsięwzięcia dyrektor Zespołu Szkół w Lipowcu Iwona Walesiak zapowiada, że zdobyte przez gimnazjalistów umiejętności na pewno będą wykorzystywane i rozwijane.

- Najważniejsze, że udało się wyzwolić w młodzieży aktywność - podkreśla Iwona Walesiak.

Jej zdaniem uczestnictwo w projekcie służy nie tylko wyrównywaniu szans edukacyjnych młodych ludzi ze środowisk wiejskich, ale także umożliwia im nabywanie szerokiej wiedzy pozaszkolnej. Dyrektor nie kryje też uznania dla rodziców, którzy pomagali przy pracach związanych z projektem i wykazywali duże zainteresowanie poczynaniami swoich pociech, uczestnicząc w plenerach malarskich, zapewniając dojazd uczniom spoza Lipowca oraz opiekując się nimi w trakcie wycieczek.

- Cieszę się, że dzięki działaniom podejmowanym przez szkołę udaje się integrować lokalne środowisko - mówi Iwona Walesiak.

(łuk)

2006.03.29