Wszystko wskazuje na to, że planowana budowa Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych w Świętajnie nie dojdzie do skutku. Zamiast tego podobny obiekt ma powstać w Spychowie. Tak postulują radni po przeprowadzonej tam wizji lokalnej.

Zamiast na zrąbki, będzie miejsce na odpady
W obiekcie, w którym miały być magazynowane zrąbki od lat hula wiatr. Zdaniem radnego Nadrowskiego i radnych z komisji rozwoju powinien on być zaadaptowany na PSZOK

Od dwóch lat gmina Świętajno próbuje wyłonić wykonawcę budowy PSZOK w Świętajnie. Pięć dotychczas zorganizowanych przetargów nie przyniosło rozstrzygnięcia. Proponowane przez zgłaszające się firmy kwoty przekraczały 2 mln zł, czyli to, co w swoim budżecie na ten cel zarezerwowała gmina. Ostatnie postępowania nie wzbudziły już żadnego zainteresowania. W tej sytuacji radny Zbigniew Nadrowski zaproponował, aby PSZOK zbudować nie przy oczyszczalni ścieków w Świętajnie, ale Spychowie.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.