Wśród ujawnionych dzięki monitoringowi miejskiemu wykroczeń dominują drogowe i porządkowe. Obecnie składa się on z dwunastu kamer, w tym jednej mobilnej. W najbliższym czasie miasto nie planuje jego rozbudowy. Zmieni za to technologię na bezprzewodową. Kontrowersje wśród mieszkańców budzi kwestia dostępu do nagrań.

Zapis z kamer nie dla wszystkich

Z danych Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie wynika, że w minionym roku przy pomocy monitoringu miejskiego ujawniono 70 wykroczeń. Wśród nich dominują przewinienia porządkowe (35) oraz drogowe (33). Za stwierdzone naruszenia prawa nałożono 43 mandaty karne, udzielono 20 pouczeń i skierowano 6 wniosków do Sądu Rejonowego w Szczytnie. Eksploatacją kamer zajmuje się wydział administracyjno- techniczny w Urzędzie Miejskim.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.