Aneta Gołaszewska, nauczycielka biologii i chemii w Szkole Podstawowej w Pasymiu, została odznaczona przez ministra edukacji Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wyróżnienie otrzymała za swoją działalność w Lidze Ochrony Przyrody, ale na koncie ma liczne sukcesy w pracy pedagogicznej. Ostatnio jedna z jej uczennic, Maja Szczepańska, uzyskała tytuł laureata konkursu kuratoryjnego z chemii.

Zaraża uczniów przyrodniczą pasją
Aneta Gołaszewska została doceniona za zaangażowanie i troskę o przyrodę Warmii i Mazur

W minionym tygodniu dziesięć osób działających w Lidze Ochrony Przyrody i z nią współpracujących, odebrało w Olsztynie Medale Komisji Edukacji Narodowej. Przyznanie odznaczeń było wyrazem docenienia ich zaangażowania w troskę o naturę Warmii i Mazur. Medale wręczali prezes zarządu okręgu Ligii Ochrony Przyrody Tadeusz Pampuch oraz warmińsko-mazurski kurator oświaty Krzysztof Marek Nowacki. W gronie wyróżnionych połowę stanowili nauczyciele. Wśród nich znalazła się Aneta Gołaszewska, nauczycielka biologii i chemii w SP Pasym. Wniosek o medal dla niej złożyła Liga Ochrony Przyrody.

Aneta Gołaszewska jest pedagogiem z 16-letnim stażem.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.