W iście ekspresowym tempie radni udzielili Zarządowi Powiatu wotum zaufania i absolutorium. Głosowania w tej sprawie nie poprzedziła żadna dyskusja.

Zarząd z wotum zaufania i absolutorium
Uzyskanego jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium gratulował staroście Jarosławowi Matłachowi przewodniczący Rady Powiatu Jan Lisiewski (z lewej)

We wtorek odbyła się absolutoryjna sesja Rady Powiatu. Radni podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia „Raportu o stanie powiatu”, po czym jednogłośnie udzielili wotum zaufania zarządowi. Mimo że w programie sesji w punkcie tym przewidziano debatę, nikt nie zabrał głosu.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.