Dotychczasowej wicedyrektor Bożenie Smolińskiej wójt Grzegorz Zapadka powierzył obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielbarku. Przejęła tym samym zadania kierującego placówką przez ostatnie 11 lat Jerzego Szczepanka, który został wicestarostą.

Zastępczyni pokieruje szkołą
Bożena Smolińska zastępcą dyrektora była jeszcze w czasach, gdy wielbarską szkołą kierował obecny starosta Jarosław Matłach

Nauczycielka matematyki Bożena Smolińska jest pełniącą obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielbarku. Na mocy zarządzenia wójta Grzegorza Zapadki, będzie je sprawować do czasu rozstrzygnięcia konkursu na nowego szefa placówki, ale nie dłużej niż do 31 sierpnia przyszłego roku.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.