Pasym jest jednym z dwóch samorządów w województwie, którym przyznano dofinansowanie do budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Powstanie on w pobliżu miejscowej oczyszczalni ścieków.

Zbudują PSZOK
Mniej więcej tak będzie wyglądał pasymski PSZOK

PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy mogą samodzielnie pozostawiać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, np. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, meble itp. Obowiązek posiadania PSZOK reguluje ustawa o utrzymaniu porządku i czystości. Samorząd Pasymia, jako jedna z dwóch obok Jezioran gmin w województwie, otrzyma na ten cel pół miliona dofinansowania ze środków unijnych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.