Nadleśnictwo Szczytno planuje zorganizować konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszarów lasów wykorzystywanych do rekreacji i wypoczynku. Priorytetem dla nich będzie zachowanie obecnego krajobrazu leśnego i jego estetyki. Wstępnie leśnicy wytypowali trzy takie miejsca w Nowym Gizewie, Lipniku oraz okolicach Nart i Warchał.

Żeby wilk był syty i owca cała
Dyrektor Włodzimierz Serwiński (z prawej) podczas spotkania z miłośnikami lasu narzekał na warszawiaków, że nie mają pojęcia o gospodarce leśnej i protestują przy każdej wycince drzew. Tadeusz Piórkowski (z lewej) to potwierdzał, ale wytykał przy okazji Lasom Państwowym niedostateczną politykę informacyjną

Każde z 430 nadleśnictw w Polsce  raz na 10 lat tworzy dla swojego terenu Plan Urządzenia Lasu (PUL). Podczas prac nad jego projektem podejmowane są decyzje, w których miejscach w trakcie następnej dekady wykonane zostaną przecinki bądź wycinki drzew. Zanim to zostanie zatwierdzone, Lasy Państwowe są zobowiązane zorganizować konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszarów lasu o zwiększonej funkcji społecznej. Są to miejsca wykorzystywane do rekreacji i wypoczynku, dla których priorytetem powinno być zachowanie krajobrazu leśnego i jego estetyki.

Do przeprowadzenia konsultacji przygotowuje się Nadleśnictwo Szczytno, w którym nowy PUL obowiązywać będzie w latach 2025-2034. Niedawno odbyło się tam spotkanie, na które zaproszono kilkanaścioro przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń, którym sprawy lasu są bliskie.

- Funkcja społeczna lasu zaczyna wzrastać – mówił do zebranych Mariusz Karpiński, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Szczytno. - Widzimy duże zainteresowanie społeczeństwa wypoczynkiem w lesie, spacerami czy uprawianiem sportu. Ludzie zmęczeni tempem życia w mieście szukają tam odpoczynku.

PROPONUJĄ TRZY OBSZARY

Kierując się tym coraz powszechniejszym sposobem aktywnego spędzania czasu, pracownicy nadleśnictwa wyznaczyli wstępnie trzy obszary, które miałyby pełnić funkcję lasów społecznych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.