Dzięki środkom unijnym gmina Szczytno wzbogaciła się o nowy pojazd, który będzie można teraz wykorzystywać do wielu robót.

Zetor do zadań specjalnych

Ciągnik Zetor, przystosowany do jazdy po drogach publicznych z wozem asenizacyjnym za główne zadanie będzie miał wywożenie nieczystości ze zbiorników bezodpływowych w miejscowościach, do których nie dociera jeszcze kanalizacja. Do tej pory zadanie to wykonywały wyłącznie firmy prywatne, mające koncesje.

Ciągnik będzie mógł być wykorzystywany także do innych celów: np. równania dróg, odśnieżania, koszenia. Jego koszt - 200 tys. zł został w połowie sfinansowany ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- Odkąd pięć lat temu przejęliśmy prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej, staramy się naszą bazę modernizować. Wcześniej już zakupiliśmy w tym celu dwa pojazdy – mówi Marek Godlewski, główny specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych w Urzędzie Gminy Szczytno.

(o)/fot. A. Olszewski