Powieściopisarz Zygmunt Miłoszewski podczas spotkania autorskiego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczytnie odkrywał przed czytelnikami rąbki tajemnic.

Autor opowiadał o warsztacie literackim zdradzając min., że powieść „Ziarno prawdy” rozgrywająca się w Sandomierzu miała prozaiczny początek. Otóż będąc na weselu brata doznał zauroczenia tą miejscowością, wówczas postanowił, że ukarze Sandomierz, tę wspaniałą perełkę, światu. Jednak, gdy był już w połowie pisania, zaczęto wyświetlać serial „Ojciec Mateusz” kręcony właśnie w Sandomierzu i ukazujący uroki miasta. Natomiast akcja powieści „Gniew” rozgrywająca się w Olsztynie, bo jest to rodzinne miasto jego żony - reżysera teatralnego. Wyjaśniał, że praca nad każdą powieścią to przyjemność, ale i ciężka praca, ponieważ dużo rozmawia z różnymi ludźmi wnoszącymi wartości poznawcze do przyszłej fabuły. Przebywa również w miastach o których pisze, poznaje kulturę, historię, sztukę. Opowiadał, że każdy czytelnik czyta książkę inaczej i przedstawił dwa rodzaje recenzji od czytelników. Pierwsza brzmiała: „Wspaniała książka sensacyjna. Cudownie, że Polacy potrafią tak pisać. Niestety szybka, pełna akcji powieść przeplatana jest nudnymi wykładami z historii sztuki”. Natomiast druga brzmiała następująco: „Pełna erudycji mądra wypowiedź o roli historii i dzieł sztuki niestety przeplatana była pościgami i strzelaniną”. Warto zapoznać się z twórczością tego autora i wyrobić sobie opinię o pełnych sensacyjnych wątków powieściach. Na spotkaniu w MBP w dniu 4 czerwca 2018 r. powieściopisarz Zygmunt Miłoszewski zachęcał do zapoznania sie z treścią jego najnowszego dzieła „Jak zawsze”. „Jest to komedia ironiczno-romantyczna o parze, która dostaje szansę przeżycia jeszcze raz swojej miłości. I o narodzie, który dostał szansę przeżycia jeszcze raz swojej historii. I o tym, co z tego wynikło”. Gorącymi brawami ciepłemu i miłemu autorowi dziękowano za spotkanie. Pani dyrektor biblioteki Jadwiga Pijanowska wręczyła pisarzowi torbę z upominkami, a niżej podpisana podarowała autorowi egzemplarz „Kurka Mazurskiego”, w którym nasza redakcja pisze o wizycie słynnego detektywa Rutkowskiego oraz zamieszcza zaproszenie na spotkanie z ww autorem. Być może autor znajdzie inspirację i akcję kolejnej powieści umiejscowi w naszym mieście. My tymczasem poczujmy czytelniczy zew i wybierzmy się do MBP np. po „Gniew”.

Zew i