W minionym roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie powiększył swoją stratę z nieco ponad 7 tys. zł do blisko … 245 tysięcy. Burmistrz Mańkowski tłumaczy, że powodem jest pandemia koronawirusa, a także wzrost cen za media w lokalach mieszkalnych i użytkowych.

ZGK na minusie
Mimo straty za ubiegły rok, ZGK planuje w najbliższym czasie inwestycje, w tym wykonanie dokumentacji na zniszczoną przez pożar kamienicę na ul. 1 Maja

Niepokojące dane płyną ze sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie za ubiegły rok. Wynika z niego, że zakład powiększył stratę z 7 259,75 zł aż do 252 134,60 złotych. Sprawą zainteresował się radny Karol Furczak, który wystąpił z interpelacją do burmistrza, domagając się wyjaśnień, co wpłynęło na tak wysoką stratę i jaki jest plan na poprawę kondycji finansowej jednostki.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.