W ramach ogłoszonego przez miasto przetargu na wyłonienie firmy odbierającej odpady komunalne od mieszkańców wpłynęła tylko jedna oferta. Zgłosił ją świadczący dotychczas tę usługę Remondis. Zaproponowana cena jest o 200 tys. zł niższa od szacowanej przez miasto, ale i tak koszty odbioru śmieci w stosunku do bieżącego roku będą wyższe.

Zgłosił się tylko Remondis
Wygląda na to, że śmieci od mieszkańców Szczytna nadal będzie odbierał Remondis

We wtorek miało miejsce otwarcie ofert w przetargu na wyłonienie firmy odbierającej odpady komunalne od mieszkańców Szczytna w 2020 r. Wpłynęła tylko jedna oferta, a zgłosił ją Remondis. Zadeklarował realizację zadania za kwotę 2,4 mln złotych. To co prawda o 200 tys. zł mniej niż wstępne szacunki miasta, ale i tak koszty gospodarki śmieciowej będą wyższe w stosunku do roku bieżącego o 400 tys. złotych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.