Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu otrzymał pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego – pierwszego obiektu budowanego w ramach Programu „Nasz Dom Pasym”.

Zielone światło dla bloku
Tak ma wyglądać elewacja nowego bloku wielorodzinnego, którego budowa rozpocznie się już w lipcu

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, budynek powstanie na działce położonej przy ul. Polnej w Pasymiu. W chwili obecnej trwają tam prace związane z budową wodociągu i kanalizacji na całym osiedlu. Rozpoczęcie robót planowane jest na lipiec, natomiast zakończenie i oddanie inwestycji pasymski urząd przewiduje w lipcu 2018 r.

- Prace nad realizacją Programu „Nasz Dom Pasym” rozpoczęły się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu na początku 2016 r. Realizacja tego zadania z ostała w całości powierzona spółce ZGKiM – informuje burmistrz Pasymia Cezary Łachmański.

W ubiegłym roku mieszkańcy zostali poproszeni o wypełnienie ankiety, która pozwoliła zdefiniować skalę potrzeb w zakresie budownictwa komunalnego z sukcesywnym wykupem mieszkań. Odbyły się też liczne spotkania z zainteresowanymi takim rozwiązaniem osobami. Spotkania te zaowocowały podpisaniem pierwszych umów. - Większość mieszkań jest już zarezerwowanych – mówi burmistrz. Docelowo planowana jest budowa 3 bloków. Pierwszy z nich zaprojektowano jako budynek czterokondygnacyjny (piwnica, parter, I piętro i II piętro), który będzie posiadał trzy klatki schodowe i liczył 18 mieszkań o wymiarach od 49 m2 do 68,50 m2.

(kee)