Wielbarscy radni przyjęli uchwałę zmieniającą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 32-hektarowego terenu należącego do IKEI. Dzięki temu zakład będzie mógł w przyszłości produkować energię z odnawialnych źródeł o mocy przekraczającej 100 kilowatów.

Zielone światło dla odnawialnej energii
Wielbarska IKEA przymierza się do produkowania energii z odnawialnych źródeł

W porządku obrad kwietniowej sesji Rady Miejskiej w Wielbarku znalazł się punkt dotyczący zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy on 32-hektarowego terenu należącego do IKEI rozciągającego się pomiędzy ul. Przemysłową, torami kolejowymi i lasem do wysokości wielbarskiej oczyszczalni ścieków. O zmianę dotychczas obowiązującego planu wystąpił inwestor, czyli IKEA.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.