W minioną sobotę odbyły się w ruinach zamku krzyżackiego w Szczytnie obrady bractw rycerskich, zrzeszonych w Kapitule Rycerstwa Polskiego. Na obrady zjechały przedstawicielstwa ze Sztumu, Malborka, Elbląga, Torunia i Aleksandrowa.

Zjazd rycerskich bractw
Bractwa rycerskie obradowały w zrewitalizowanych ruinach zamku krzyżackiego

Kapituła Rycerstwa Polskiego (KRP) jest organizacją zrzeszającą stowarzyszenia, popularnie zwane „bractwami rycerskimi”. Od czasu powstania pozostaje ona największą polską organizacją zrzeszającą grupy i osoby zajmujące się rekonstrukcją historyczną.

Aby łatwiej współpracować między sobą i z odtwórcami historycznymi niezrzeszonymi, KRP podzielona jest na prowincje. Z racji położenia Szczytno należy do Prowincji Pruskiej. 34. Chorągiew Komturii i Miasta Szczytno zgłosiła akces przystąpienia do KRP w 2017 roku na zjeździe w Malborku, a od 2018 r. (po zjeździe w Grodźcu) jest pełnoprawnym członkiem KRP.

Zjazdy prowincji są wstępem do przygotowania zjazdu generalnego KRP. Omawiane sprawy bieżące, plany bractw, formy współpracy, znajdą odzwierciedlenie w pracach zjazdu generalnego tej organizacji.

Przedstawiciele szczycieńskiej chorągwi zapowiadają, że będą optować za tym, by następny zjazd generalny KRP odbył się w zrewitalizowanych ruinach zamku w Szczytnie.