Za nami finał kolejnej edycji Szlachetnej Paczki. W tym roku wolontariusze działający na terenie powiatu szczycieńskiego odwiedzili 52 rodziny, spośród których pomoc trafiła do 40. Wśród najczęściej zgłaszanych potrzeb był sprzęt AGD, meble, a także tablety i laptopy służące dzieciom do zdalnej nauki.

Zjednoczeni w mądrym pomaganiu
Wolontariusze Szlachetnej Paczki po raz kolejny stanęli na wysokości zadania

Szlachetna Paczka już od 20 lat łączy Polaków w mądrym pomaganiu. To szczególnie ważne w roku, w którym zachowujemy społeczny dystans i mamy jeszcze mniej okazji do wychodzenia poza krąg najbliższych znajomych czy rodziny. Szlachetna Paczka dostosowała się do tej rzeczywistości i choć w trosce o bezpieczeństwo kontaktów bezpośrednich jest mniej, program nadal zbliża i stanowi pretekst do spotkania, rozmowy i refleksji. Misją Szlachetnej Paczki jest docierać do osób, które dotyka niezawiniona bieda, również do miejsc i ludzi, do których z pomocą nie dotarł wcześniej nikt inny.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.