Z końcem sierpnia przyszłego roku Zespół Szkół w Rozogach i wchodzące w jego skład Liceum Ogólnokształcące oraz Szkoła Branżowa I stopnia zostaną zlikwidowane. Decyzja może być jednak cofnięta, jeśli zainteresowanie nauką w placówkach wyrazi co najmniej 24 uczniów.

Zlikwidowali szkoły, ale chcą je przywrócić
Radny Grzegorz Kaczmarczyk, który jako jedyny głosował przeciwko likwidacji szkół, zachęcał, żeby do akcji ich utrzymania włączyli się dyrektorzy, nauczyciele i rodzice

Nie ma już żadnych przeszkód prawnych do tego, by Zespół Szkół w Rozogach i wchodzące w jego skład Liceum Ogólnokształcące oraz Szkoła Branżowa I stopnia zostały zlikwidowane. Po zapoznaniu się z przyjętą we wrześniu br. uchwałą Rady Gminy o zamiarze likwidacji tych placówek, kurator oświaty wydał w tej sprawie pozytywną opinię. Na listopadową sesję Rady Gminy trafił projekt uchwały tym razem już o likwidacji szkół z dniem 31 sierpnia 2023 roku.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.