W szczycieńskim żłobku brakuje miejsc dla dzieci. Miasto przygotowuje się do rozbudowy przedszkola „Bajka”, w którym miałaby funkcjonować taka placówka, ale na razie inwestycja jest na etapie projektowania.

Żłobkowe braki
Na wykonanie koncepcji rozbudowy przedszkola „Bajka” miasto zarezerwowało w tegorocznym budżecie 30 tys. zł

Podczas tegorocznej rekrutacji do żłobka w Szczytnie złożono 100 wniosków o przyjęcie dzieci. W wyniku przeprowadzonej analizy do dalszego jej etapu dopuszczono 81 wniosków, gdyż 7 z nich złożyły osoby mieszkające poza miastem, a 12 dotyczyło dzieci, które nie ukończyły jeszcze 1. roku życia. W żłobku nabór prowadzony był na 40 wolnych miejsc dla nowych maluchów. Ostatecznie 41 dzieci odesłano z kwitkiem.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.