Jan Samsel z Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie zdobył tytuł Powiatowego Mistrza Ortografii w III Powiatowym Konkursie „O Złote Pióro Starosty”. Spośród piętnaściorga uczestników najlepiej poradził sobie z dyktandem, którego treść nawiązywała do noblowskiego wykładu Olgi Tokarczuk.

Złote pióro dla Jana
Jan Samsel z ZS nr 3 odebrał Złote Pióro z rąk starosty Jarosława Matłacha

Powiatowy Konkurs Ortograficzny „O Złote Pióro Starosty” odbywa się w Szczytnie od dwóch lat z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. W tym roku udział w nim wzięło piętnaścioro uczniów szczycieńskich szkół średnich wyłonionych wcześniej w szkolnych eliminacjach. W piątek 21 lutego zmierzyli się z dyktandem przygotowanym przez Elżbietę Jermacz z Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. Jego treść zatytułowana „Marzenia o czułym narratorze” nawiązywała do wykładu noblowskiego Olgi Tokarczuk.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.