Zmarł Józef Ćwirko, dyrektor szczycieńskiego ogólniaka w latach 1975 - 1984. - Pana Ćwirko poznałam już jako emerytowanego nauczyciela, ale wspominam go bardzo sympatycznie. Zawsze przychodził na nasze uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Po raz pierwszy nie było go w październiku ubiegłego roku, ale już mieliśmy informację, że nie pozwolił mu na to stan zdrowia – mówi Mariola Jaworska, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie.

Zmarł były dyrektor ogólniaka
Józef Ćwirko kierował szkołą w latach 1975 – 1984

Józef Ćwirko ukończył Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne w Olecku w 1948 r., a Liceum Matematyczno-Fizyczne we Wrocławiu w 1950 r. Był absolwentem Wydziału Matematyki i Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie i Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Ukończył też Studium Podyplomowe Organizacji i Zarządzania Oświatą w Kaliszu w 1980 r.

Pracę w zawodzie nauczycielskim rozpoczął 1 września 1953 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Braniewie jako nauczyciel fizyki i chemii. 1 września 1965 r. został powołany na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. F. Nowowiejskiego, Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących i Średniego Studium Zawodowego w Braniewie. Funkcję tę pełnił do 31 sierpnia 1975 r. Z dniem 1 września 1975 r. decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Olsztynie został służbowo przeniesiony na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Szczytnie. W skład szkoły wchodziły wówczas: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących i Średnie Studium Zawodowe. Funkcję tę sprawował do chwili przejścia na emeryturę, tj. do 31 sierpnia 1984 r.

Józef Ćwirko z byłą i obecną kadrą kierowniczą szczycieńskiego ogólniaka podczas obchodów 70-lecia szkoły, czerwiec 2015 r.

Od 1 września 1977 r. do 31 sierpnia 1984 r. przewodniczył zespołowi samokształceniowemu dyrektorów liceów ogólnokształcących i studium wychowania przedszkolnego woj. olsztyńskiego. W latach 1980 -1984 był członkiem Kolegium Kuratora Oświaty i Wychowania w Olsztynie i pełnił funkcję konsultanta przy kuratorze oświaty i wychowania dla nowo powoływanych dyrektorów.