Reklama

Węgiel

Wizyty delegacji gminy Szczytno w Olsztynie i spotkania z przedstawicielami GDDKiA oraz projektantem obwodnicy Szczytna przyniosły skutek. Przebieg projektowanych tras został zmodyfikowany.

Zmodyfikowali warianty obwodnicy
Trasa obwodnicy, w wersjach 2, 3 i 4, na odcinku przebiegającym przez Korpele będzie teraz mniej ingerować w nieruchomości przewidziane pod budownictwo mieszkaniowe (na zdjęciu Adam Wardęcki)

W ubiegłym tygodniu na stronie olsztyńskiej GDDKiA ukazała się informacja, że w efekcie przeprowadzonych rozmów wprowadzono modyfikacje tras proponowanych wariantów obwodnicy Szczytna. - Zmiany dotyczą: w przypadku wariantów 2 i 3 – mniejszej ingerencji w obszar Natura 2000 i terenów leśnych w Szczycionku, wariantów 2, 3 i 4 – ograniczenia ingerencji w nieruchomości przewidziane pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie Korpel, wariantu 3 - zmiany przebiegu trasy w rejonie przecięcia drogi krajowej nr 57, aby ograniczyć podział dużej nieruchomości rolnej na dwie części oraz ze względu na lepsze uwarunkowania gruntowo-wodne - informuje Karol Głębocki, rzecznik GDDKiA.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.