Radni kolejny rok z rzędu nie udzielili burmistrzowi Krzysztofowi Mańkowskiemu wotum zaufania i absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Podczas sesyjnej debaty najbardziej krytykowali go za niespotykane dotąd zadłużenie miasta oraz sposób prowadzenia inwestycji związanej z budową stadionu na ul. Śląskiej.

Znów pokazali mu czerwoną kartkę
Największa krytyka spotkała burmistrza za sposób przebudowy stadionu na ul. Śląskiej finansowanej głównie z kredytu

MNIEJ INWESTYCJI, WIĘCEJ DŁUGU

Podczas majowej sesji Rady Miejskiej radni debatowali nad „Raportem o stanie miasta” oraz udzieleniem burmistrzowi Krzysztofowi Mańkowskiemu wotum zaufania i absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Na początku włodarz przedstawił krótką prezentację podsumowującą dokonania samorządu w 2022 r. Budżet Szczytna po stronie dochodów zamknął się kwotą 129,2 mln zł, a wydatków – 142,6 mln zł, osiągając deficyt w wysokości 14,4 mln złotych. W porównaniu do lat ubiegłych wyraźnie spadł wskaźnik zrealizowanych inwestycji. Wydano na nie ogółem 11 mln zł, podczas gdy w 2021 r. - 17,2 mln złotych. Najwięcej pochłonęła przebudowa stadionu na ul. Śląskiej – 6,6 mln złotych. Zadanie to, szacowane ogółem na 16,3 mln zł, w większej części finansowane jest z kredytu (ok. 7 mln zł). Zaciągnięcie finansowego zobowiązania na tę inwestycję przyczyniło się do znaczącego wzrostu zadłużenia miasta. Na koniec ubiegłego roku osiągnęło ono pułap 26,7 mln zł, co stanowi ponad 23% wykonanych dochodów. Na liście zrealizowanych zadań inwestycyjnych znaczącą pozycję stanowiły także przedsięwzięcia drogowe, w tym rozpoczęcie remontów ulic Broniewskiego, Klasztornej, Kolberga, Leśnej, Łomżyńskiej, Norwida, Spółdzielczej i Orzeszkowej (2,4 mln zł). Na ten cel miejski samorząd pozyskał dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład w wysokości 5 mln złotych.

CZYMŚ SIĘ TRZEBA POCHWALIĆ

Debatując nad „Raportem o stanie miasta”, radni z klubu „Wszystko dla Szczytna - PSL” nie szczędzili krytyki burmistrzowi Mańkowskiemu. Szczególnie dotyczyła ona sposobu, w jaki realizowana jest przebudowa stadionu.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.