Najnowszy ranking najlepszych liceów i techników przynosi szczycieńskim szkołom dobrą i złą informację. Dobra jest taka, że dwie z placówek – ZS nr 1 i ZS nr 3 poprawiły swoje notowania w porównaniu do ubiegłego roku. Zła – żadna z naszych szkół nie znalazła się na liście dziesięciu najlepszych w województwie.

Znów poza wojewódzką czołówką
W rankingu krajowym Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie poprawił się o 99 pozycji, co dało mu 15. miejsce w województwie

26. RANKING „PERSPEKTYW”

W ubiegłym tygodniu, już po raz 26., „Perspektywy” opublikowały prestiżowy ranking najlepszych liceów i techników w Polsce. Analizowano w nim wyniki 1431 liceów ogólnokształcących (spośród 2246) i 1231 techników (spośród 1755), które spełniały kryteria wejścia do zestawienia. Zasady rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad rankingowych. Jej pracom przewodniczył prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Kryteria brane pod uwagę przy ocenie liceów to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach, w tym także tych międzynarodowych (25%). Z kolei w przypadku techników były to: sukcesy w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Tytuł najlepszego liceum w Polsce utrzymało XIV LO im. St. Staszica w Warszawie. Z kolei pierwsze miejsce wśród techników przypadło Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie w województwie łódzkim.

W województwie warmińsko – mazurskim na czele zestawienia liceów uplasowało się Uniwersyteckie XII LO im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie. Wśród techników prym wiedzie natomiast Technikum nr 8 (ZSChiO) w Olsztynie.

CEL: SREBRNA TARCZA

Jak wypadły szczycieńskie szkoły? Ranking przynosi im dobrą i złą wiadomość.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.