Na generalny remont straszącego wyglądem budynku komunalnego w centrum Świętajna potrzeba, zdaniem wójt, 5 mln zł. Dlatego ta opcja nie wchodzi w grę. Można go rozebrać, ale wcześniej należałoby przekwaterować cztery zamieszkujące w nim rodziny.

Zróbmy coś z tym szpetnym domem
- Ten budynek straszy swoim wyglądem. Przydałaby się na nim nowa elewacja – postuluje radny Zbigniew Nadrowski

Stojący w centrum Świętajna dom komunalny nie wystawia stolicy gminy najlepszego świadectwa. Zniszczona elewacja, przeciekające rynny to elementy, które rzucają się w oczy z zewnątrz. W środku wcale nie jest lepiej, o czym najlepiej świadczy stan zamontowanej na klatce schodowej tablicy rozdzielczej.

- Widok tego budynku jest tragiczny, zróbmy coś, przynajmniej elewację, żeby nie straszyło – domaga się część radnych.

Wójt Alicja Kołakowska do tej inicjatywy podchodzi sceptycznie.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.