Wychowawczynie przedszkolne w Szczytnie otrzymają dodatki za wychowawstwo w tej samej wysokości, co nauczycielki szkół podstawowych. Teraz będzie to miesięcznie 300 złotych.

Zrównali dodatki za wychowawstwo
Wychowawczynie przedszkolne otrzymają dodatki w tej samej wysokości, co nauczyciele szkół podstawowych/fot. MP nr 2 „Fantazja”

Zrównanie dodatków za wychowawstwo nauczycieli przedszkoli z ich koleżankami i kolegami pracującymi w miejskich szkołach podstawowych to postulat od lat zgłaszany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, środowisko oświatowe oraz komisję oświaty Rady Miejskiej. Teraz ich wysokość wzrośnie ze 100 do 300 złotych. Zielone światło zrównaniu dodatków dali już radni, zmieniając regulamin przyznawania nauczycielom dodatków i wynagrodzeń. Uchwała w tej sprawie będzie obowiązywać już od 1 stycznia 2024 r. - Cieszę się, że to się wreszcie udało pod koniec tej kadencji – mówi przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Łachacz.

(ew)