Rozmowy m.in. z muzułmaninem, genderowcem, osobą transpłciową czy matką niepełnosprawnego dziecka mogli odbyć mieszkańcy Szczytna w ramach projektu „Żywa biblioteka”. Przedsięwzięcie miało na celu przełamanie stereotypów krążących na temat mniejszości religijnych, seksualnych czy też ludzi ze środowisk narażonych na wykluczenie społeczne.

Zrozumieć inność

PRZEŁAMAĆ STEREOTYPY

„Żywa biblioteka” zagościła w szczycieńskim MDK-u w minioną sobotę w ramach projektu „Obywatele dla demokracji” wdrażanego przez Fundację IRSE. Akcja miała na celu pokazać, że wśród nas, na równych prawach, funkcjonują ludzie o różnych poglądach, orientacjach seksualnych czy wyznaniach. W rolę „książek” wcieliły się osoby, na temat których krążą różnego rodzaju stereotypy. W bibliotecznym katalogu znaleźli się: osoba transpłciowa, ewangeliczka, genderowiec, muzułmanin, żona muzułmanina, Rosjanka, weganin oraz rodzic osoby niepełnosprawnej.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.