Kultura masowa jest istotnym składnikiem naszej codzienności. Czy jednak rozumiemy jej mechanizmy i czy nie ulegamy bezkrytycznie temu, co nieustannie dociera do nas za pośrednictwem reklam oraz środków masowego przekazu? Między innymi tym zagadnieniom poświęcony był wykład profesora Sławomira Buryły z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego skierowany do uczniów szczycieńskiego Zespołu Szkół nr 3.

Zrozumieć popkulturę

Uczniowie ZS nr 3 z profesorem Sławomirem Buryłą spotkali się w ramach projektu „Uniwersyteckie przedmaturalia”. Dzięki niemu licealiści mają okazję wysłuchać wykładów pracowników naukowych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego z dziedziny humanistyki. Prof. dr hab. Sławomir Buryła na co dzień pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UWM. Zajmuje się głównie literaturą wojny i okupacji, a zwłaszcza problematyką Holocaustu oraz kulturą popularną. Temu ostatniemu zagadnieniu poświęcony był piątkowy (15 stycznia) wykład dla uczniów ogólniaka.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.