Już dawno szczycieńskie szkoły średnie nie miały tak dobrych lokat w corocznym rankingu portalu edukacyjnego „Perspektywy”. Zespół Szkół nr 2 znalazł się na trzecim miejscu w zestawieniu wojewódzkim uwzględniającym technika, a Zespół Szkół nr 1 – na dziesiątym. W rankingu liceów Zespołowi Szkół nr 3 przypadła 15. lokata, wyższa o dziewięć pozycji niż przed rokiem.

ZS nr 2 na wojewódzkim podium
Wpływ na wysoką pozycję ZS nr 2 w zestawieniu wojewódzkim miały m.in. wyniki egzaminów zawodowych

JAK OCENIALI?

Jak zawsze na początku roku, już po raz 24., portal edukacyjny „Perspektywy” opublikował ranking najlepszych techników i liceów w kraju. Do jego sporządzenia wykorzystano dane zewnętrzne w stosunku do ocenianych szkół. Były nimi protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, a także dane z Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniu zostały zaprezentowane jedynie te placówki, które uzyskały najlepsze pozycje. W przypadku techników pod uwagę brano sukcesy w olimpiadach przedmiotowych (20%), wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych (20%) i dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminów zawodowych (30%). Przy ocenie liceów kryteria były nieco inne. Wpływ na miejsce w rankingu miały: sukcesy w olimpiadach (25%), wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych (30%) i dodatkowych (45%).

Na pierwszym miejscu w kraju w zestawieniu liceów znalazło się XIV LO im. St. Staszica w Warszawie, z kolei najlepsze w gronie techników okazało się Technikum Nowych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie.

SUKCES TECHNIKÓW

W województwie warmińsko – mazurskim numerami jeden w swoich kategoriach są XII LO im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie i Technikum nr 7 (ZSE) w Olsztynie. W tegorocznym zestawieniu dobrze wypadły szkoły z powiatu szczycieńskiego.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.