Zuzanny: Banach i Brzostek są najlepszymi uczennicami w gminie Szczytno. Pierwsza za pierwsze półrocze uzyskała maksymalną średnią 6,0, druga tylko nieco niższą – 5,92.

Zuzanny najlepszymi uczennicami
Do tej pory stypendia uczniom osobiście wręczali przedstawicie władz gminy (od lewej: wicewójt Ewa Zawrotna, wójt Sławomir Wojciechowski i skarbnik Jolanta Godlewska). W tym roku będzie już inaczej

Jak już informowaliśmy, w tym roku zasady wypłacania stypendiów motywacyjnych w gminie Szczytno zostaną zmienione. Wyróżnieni otrzymają je, nie jak dotychczas podczas uroczystego spotkania z rąk włodarza gminy, a przelewem na numer konta wskazanego przez rodziców.

Nagrody za pierwszy semestr otrzyma 90 uczniów.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.