W Powiatowym Urzędzie Pracy pojawiła się tablica informacyjna przybliżająca postać patrona ulicy Wincentego Pola. Pomysłodawca, Jan Dąbrowski, dyrektor urzędu ma nadzieję, że za przykładem pójdą inni.

Zwykła tablica, a wszystko jasne

Mamy w Szczytnie szereg ulic, które w nazwie noszą nazwiska osób zasłużonych dla kraju lub regionu. Dzisiaj, niestety, niewiele, albo wręcz nic nie wiemy o tych postaciach.

- Zaradzić temu można w prosty sposób – przekonuje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Jan Dąbrowski. - Wystarczy, by na ważniejszym budynku stojącym przy takiej ulicy umieścić tablicę przybliżającą postać jej patrona.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.