„Dziękuję za niezłomność w kultywowaniu pamięci o prawdziwej historii naszej Ojczyzny” - napisał prezydent Andrzej Duda w liście do obchodzącego swój jubileusz ks. Lecha Lachowicza.

Życzenia od prezydenta Dudy

Tegoroczne uroczystości odpustowe w parafii p.w. św. Brata Alberta ku czci jej patrona zbiegły się z jubileuszem 40-lecia święceń kapłańskich proboszcza parafii, księdza  prałata Lecha Lachowicza. Mszę święta wraz z jubilatem celebrowali jego koledzy kapłani z wojska, którzy  licznie przybyli na tę uroczystość z wielu diecezji w Polsce, a nawet z zagranicznej misji katolickiej.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.