Treści przekazane przez Panią Marię Cejmer - wiceburmistrz Pasymia w trakcie wywiadu opublikowanego w nr 4 „Kurka Mazurskiego” z dnia 27.01.2016 r. wymagają kilku uzupełnień, wyjaśnień i komentarzy. A oto one:

 

1. Prezes ZGOK Sp. z o.o. nie musi rękoma i nogami bronić pozycji monopolisty, bo ta rola została nałożona na ZGOK przez 37 Gmin - Wspólników w oparciu o prawo unijne i krajowe w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi. Do zadań Zarządu Spółki należy jednak reagowanie na wszelkie mało przemyślane inicjatywy i wypowiedzi, które mogłyby narazić wszystkich Wspólników, a tym samym mieszkańców Regionu Centralnego, na ogromne koszty finansowe, w przypadku zwrotu dotacji unijnej.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.