Do mieszkańców m.in. gminy Pasym w ostatnim czasie trafiają powiadomienia o rzekomej konieczności wymiany starych pieców na ekologiczne źródła ogrzewania. Jednocześnie ich autorzy oferują pomoc w otrzymaniu dotacji na ten cel, podszywając się pod pracowników urzędu. Burmistrz Łachmański ostrzega, że za tymi działaniami mogą kryć się oszuści.

Dodaj komentarz

Choć od odwołania Arkadiusza Młyńczaka ze stanowiska skarbnika Urzędu Miasta i Gminy Pasym i ponownego zatrudnienia go na stanowisku zastępcy skarbnika minęło już osiem miesięcy, sprawa ta wciąż budzi żywe emocje. Ostatnio z interpelacją dotyczącą uposażeń Młyńczaka wystąpił radny Bogusław Piotrowski. Chciał się dowiedzieć m.in., jaką pensję pobiera były skarbnik i jaka była wysokość ekwiwalentu wypłaconego mu za zaległy urlop.

Dodaj komentarz

Walka komitetów wyborczych burmistrza Cezarego Łachmańskiego i jego rywala Marcina Nowocińskiego nabiera rumieńców, ale też nie jest pozbawiona wątków humorystycznych. Tym razem spór przeniósł się do mediów społecznościowych i dotyczy wydawania przez obecnego włodarza środków na promocję gminy. Jednym z argumentów przemawiających za tym, że nie są one wykorzystywane właściwie, stał się zakup … nożyczek do przecinania wstęg.

Dodaj komentarz

Kosztem blisko 5 mln zł w Michałkach powstanie sieć kanalizacji sanitarnej. To jednak nie koniec, bo w kolejce na podobne inwestycje czekają już Leleszki i Grom.

Dodaj komentarz

Sprawa przyszłości Szkoły Podstawowej w Gromie budzi duże emocje w lokalnym środowisku, o czym świadczy ubiegłotygodniowe spotkanie mieszkańców z władzami gminy Pasym. Nie godzą się oni z tym, by placówka wróciła znów pod skrzydła gminy, która już raz chciała ją zlikwidować. Jej prowadzenia chce się podjąć wdowa po zmarłym dyrektorze Andrzeju Modzelewskim, ale burmistrz Łachmański na razie nie widzi takiej możliwości.

Dodaj komentarz

Mieszkańcy Pasymia domagają się od władz gminy budowy nowego przedszkola w centrum miasta. Petycję w tej sprawie, z podpisami ponad 200 osób, złożyła podczas lutowej sesji na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Kozikowskiego jedna z matek, Anna Gralczyk. Zaapelowała przy tym do radnych, żeby wreszcie zaczęli słuchać mieszkańców przy podejmowaniu ważnych dla nich decyzji.

Dodaj komentarz

Burmistrz Pasymia Cezary Łachmański podpisał z firmą ze Szczytna umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Leleszkach i Gromie. Jej łączna długość ma liczyć ok 30 km.

Dodaj komentarz

Najprawdopodobniej to gmina Pasym przejmie prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gromie po śmierci jej dyrektora, Andrzeja Modzelewskiego, mimo że wolę kierowania nią wyraziła wdowa po nim. Sprawa budzi duże emocje w lokalnym środowisku. W środę, już po zamknięciu tego wydania „Kurka”, w placówce miało odbyć się spotkanie burmistrza Cezarego Łachmańskiego z rodzicami dzieci.

Dodaj komentarz

Rozmowa z burmistrzem Pasymia Cezarym Łachmańskim

Dodaj komentarz

Osiem ofert wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu w ramach przetargu na przebudowę liczącego niespełna 160 metrów odcinka ul. Burskiego. Wszystkie mieściły się w kwocie, którą na realizację zadania zamierza przeznaczyć samorząd, a nawet były znacznie od niej niższe. Najkorzystniejszą cenę przedstawiła firma Tomasza Długołęckiego z Leman.

Dodaj komentarz

Gmina Pasym przymierza się do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na zakupionym przez siebie terenie na półwyspie Ostrów. Projekt przewiduje, że część gruntów, po podziale, będzie sprzedana na cele letniskowe, a pozostały teren pozostanie ogólnodostępny dla mieszkańców i turystów. Zamiary te budzą sprzeciw właścicieli pobliskich działek. Ich zdaniem zmiany w planie doprowadzą do zniszczenia cennych przyrodniczo siedlisk, w tym chronionych gatunków zwierząt.

Dodaj komentarz

Inwestowanie w bezpieczeństwo mieszkańców, ochronę mienia oraz doposażenie świetlic wiejskich – to zadania, na które poszczególne sołectwa w gminie Pasym chętnie wydają środki z przysługującego im funduszu sołeckiego.

Dodaj komentarz

To już pewne. Będąca pod opieką Stowarzyszenia Motocyklowo – Eksploracyjnego „Mazur” pasymska wieża ciśnień doczeka się w tym roku remontu, na który udało się pozyskać 1 mln złotych. Dzięki niemu historyczny obiekt ma nie tylko odzyskać dawną świetność, ale też służyć promowaniu lokalnych walorów.

Dodaj komentarz

Inwestycje wodno-kanalizacyjne i drogowe zdominują zadania zaplanowane w tym roku w gminie Pasym. Na ten cel zostanie przeznaczone ponad 20 mln zł, czyli prawie 40% ogółu wydatków.

Dodaj komentarz

Z początkiem nowego roku pełnoprawne już stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu obejmie Klaudia Łączyńska, która przez ostatnie dziewięć miesięcy pełniła obowiązki dyrektora. Informację o tym podał w czasie poniedziałkowych obrad Rady Miejskiej burmistrz Cezary Łachmański. Decyzję swoją, jak podkreślał, podjął na podstawie oceny zaangażowania i jakości wykonywanej pracy – przez nią i zatrudniony w MOK zespół ludzi.

Dodaj komentarz

Kończący się rok oraz kolejna kadencja samorządowa uzasadnia dokonywanie podsumowań i skłania do opiniowania oraz do rozważań o przyszłości.

Dodaj komentarz

W miniony czwartek w Pasymiu oddano do użytku zmodernizowaną ulicę Górną.

Dodaj komentarz

Burmistrz Pasymia Cezary Łachmański wraz z pracownikami przedszkola, radnymi i delegacją rodziców odwiedzili nowo wybudowany obiekt szkolno – przedszkolny w Orzynach oraz żłobek i przedszkole gminy Szczytno na ul. Łomżyńskiej. Wizyta ma związek z dylematem, przed którym stoi teraz pasymski samorząd – czy budować od podstaw nowe przedszkole, czy też zaadaptować na ten cel pomieszczenia szkoły.

Dodaj komentarz

Mieszkańcy Pasymia oraz okolicznych miejscowości mają wreszcie miejsce, w którym mogą godnie pożegnać swoich bliskich. W minionym tygodniu odbyło się otwarcie i poświęcenie kaplicy pogrzebowej wybudowanej przez Alinę i Zygmunta Kobiałków prowadzących Zakład Pogrzebowy „Orkus”.

Dodaj komentarz

W miniony piątek w Leleszkach odbyło się uroczyste otwarcie nowej świetlicy wiejskiej. Obiekt powstał w budynku, który gmina Pasym zakupiła na ten cel kilka lat temu, dokonując jego gruntownej przebudowy.

Dodaj komentarz