Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu od kilku lat gromadzi literaturę dotyczącą regionu. W przyszłości chce powiększyć swoje zbiory, aby stworzyć dział regionalny. Kierownik Dominik Szkoda zachęca wszystkich mieszkańców, którzy mają w domowych archiwach stare fotografie, ulotki lub zaproszenia, aby włączyli się w jego współtworzenie.

Dodaj komentarz

Pasymski samorząd chce zaprosić do siebie rodaków z Kazachstanu, potomków zesłańców, którzy trafili tam przed laty sowieckim nakazem. Na początek ma to być czteroosobowa rodzina z dwójką dzieci w wieku 10 i 7 lat. Władze gminy deklarują pomoc w znalezieniu pracy rodzicom, planują też ubiegać się o rządowe dofinansowanie na remont mieszkania dla repatriantów.

Dodaj komentarz

Ponad 6 mln zł dofinansowania na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków trafi do Pasymia. Radość władz samorządowych jest tym większa, że starania o realizację tej inwestycji trwają już pięć lat. Liczący ponad dwadzieścia lat obiekt już od dawna wymaga gruntownej modernizacji, a jedyną przeszkodą był brak środków zewnętrznych na ten cel.

Dodaj komentarz

Stacja uzdatniania wody w Gromie do połowy grudnia zostanie rozbudowana i zmodernizowana. W ramach przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania wpłynęły dwie oferty, obie poniżej ceny kosztorysowej.

Dodaj komentarz

Na cmentarzu komunalnym w Pasymiu pojawią się nowe alejki. Przygotowane zostanie również miejsce na kolumbarium, w którym umieszczane będą urny z prochami zmarłych. Na te zadania radni przeznaczyli w tegorocznym budżecie 55 tys. złotych.

Dodaj komentarz

Gmina Pasym przeznaczy w sumie 50 tys. zł na odnowę swoich najcenniejszych zabytków. Środki trafią do Parafii Ewangelicko – Augsburskiej, Parafii Rzymskokatolickiej oraz stowarzyszenia „Mazur”, które dzierżawi pasymską wieżę ciśnień. - Dbałość o historię świadczy o kulturze danej społeczności – uzasadnia decyzję władz samorządowych burmistrz Cezary Łachmański.

Dodaj komentarz

W poniedziałek w Elganowie niemal doszczętnie spłonął dom letniskowy. W jego gaszeniu brało udział ponad 50 strażaków. Jeden z nich z oparzeniami twarzy trafił do szpitala. Na szczęście jeszcze tego samego dnia został wypisany.

Dodaj komentarz

Trwa Plebiscyt na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego organizowany przez redakcję „Kurka Mazurskiego” i Starostwo Powiatowe. W tym tygodniu zachęcamy do oddawania głosów na sołtysów z gminy Pasym. Jednym z nich jest Mariusz Agaczewski z Jurg, który znalazł się w gronie wyróżnionych przez marszałka województwa z okazji Dnia Sołtysa.

Dodaj komentarz

Jan Lisiewski, dotychczasowy zastępca kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Szczytno i przewodniczący Rady Powiatu zostanie nowym sekretarzem Miasta i Gminy Pasym. Komisja konkursowa zarekomendowała jego kandydaturę burmistrzowi Cezaremu Łachmańskiemu, a on ją zaakceptował. - To był wybór najlepszy z możliwych – uważa włodarz.

Dodaj komentarz

Skrajne opinie i stanowiska wśród szczycieńskich samorządów wywołuje rządowa inicjatywa zachęcająca je do tworzenia spółek, których celem ma być budowanie bloków mieszkalnych. W ostatnim tygodniu pozytywne stanowisko zajęli radni w Rozogach, negatywne – w Pasymiu.

Dodaj komentarz

Najprawdopodobniej jeszcze pod koniec tego tygodnia poznamy nowego sekretarza pasymskiego urzędu. Zgłosiło się pięcioro chętnych, ale jedna z ofert nie spełniała wymogów formalnych i została odrzucona. Co ciekawe, wśród kandydatów nie ma ani jednego mieszkańca gminy Pasym.

Dodaj komentarz

Pasym to kolejny samorząd, w którym sołtysi zamiast diet pobierać będą ryczałty. Dzięki temu za swoją pracę otrzymają rekompensatę wstrzymaną przez pandemię.

Dodaj komentarz

Burmistrz Pasymia ogłosił nabór na stanowisko sekretarza Urzędu Miasta i Gminy. Pełniący tę funkcję przez ostatnie sześć lat Wiesław Szubka wiosną przechodzi na emeryturę.

Dodaj komentarz

Gmina Pasym to kolejny samorząd powiatu szczycieńskiego, który ubiega się o rządowe dotacje dla miejscowości, w których funkcjonowały PGR-y. Władze gminy złożyły w ramach programu trzy projekty dotyczące Otola oraz pasymskiego osiedla Kiepunki.

Dodaj komentarz

Dom Dziecka nr 2 w Pasymiu znalazł się w gronie laureatów konkursu #DobraRobotaChallenge, którego celem było wsparcie młodych ludzi w wyborze idealnego zawodu. Dzięki udziałowi w programie, wychowankowie mieli okazję dowiedzieć się, jak wygląda praca znanych osobistości, ludzi mediów, kultury i samorządu.

Dodaj komentarz

Pasymska rada uchwaliła tegoroczny budżet. Po raz pierwszy od lat towarzyszyła temu burzliwa debata. Okazało się bowiem, że jego projekt, zamiast w połowie listopada, radni otrzymali dopiero w sylwestra, a w trakcie procedowania nie przeprowadzono z nimi konsultacji. - Ja się na to nie godzę. Mam dosyć bycia marionetką i udawania, że wszystko jest w porządku – nie szczędziła gorzkich słów radna Hanna Gryczka.

Dodaj komentarz

W tym roku samorząd Pasymia zamierza przeznaczyć na zadania inwestycyjne 6 mln złotych. Burmistrz Cezary Łachmański liczy na to, że suma ta może jeszcze wzrosnąć, o ile uda się pozyskać kolejne środki zewnętrzne. Najbardziej cieszy go jednak to, że od początku jego rządów zadłużenie gminy zmniejszyło się o ponad połowę.

Dodaj komentarz

Tak dobrego roku jeśli chodzi o sprzedaż mienia, i to pomimo pandemii, w gminie Pasym jeszcze nie było. Z tego tytułu do gminnej kasy wpłynęło ponad 2,7 mln zł, choć plan zakładał kwotę blisko trzy razy mniejszą. Najwięcej chętnych było na działki pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Polnej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też tereny inwestycyjne.

Dodaj komentarz

Aspirant Jarosław Niegowski i st. sierż. Krzysztof Grzywacz z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie. Jadąc przez Pasym, zauważyli w jednym z domów pożar. Z płonącego budynku ewakuowali 64-letnią kobietę oraz jej 13-letnią wnuczkę, które w czasie pojawienia się ognia spały.

Dodaj komentarz

Pasym, jako jedna gmina w powiecie, nie miał swojego punktu szczepień przeciw COVID-19. Dwie działające w mieście przychodnie lekarskie początkowo nie były zainteresowane jego prowadzeniem, tłumacząc się brakiem możliwości kadrowych oraz niemożnością przechowywania szczepionek w odpowiednich warunkach. Wskutek monitów mieszkańców do władz samorządowych, udało się jednak namówić jedną z nich do utworzenia punktu.

Dodaj komentarz