Od czasu powstania Trzech Koron mój bezpośredni kontakt z Krzysztofem Klenczonem i tą dziedziną rozrywki został odstawiony na boczny tor, po prostu mniej miałem na to czasu. Rzuciłem się w wir pracy zawodowej, studiowałem, założyłem rodzinę. O sukcesach i porażkach estradowych Krzysztofa, o wyjeździe do USA, o występach w klubach polonijnych i działalności charytatywnej dowiadywałem się z prasy, radia lub telewizji. Przygnębił mnie jego wypadek, a śmierć pogrążyła w smutku.

Krzysztof Antoni Klenczon cz. 8
Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na domu, w którym mieszkał Krzysztof Klenczon, 21 lipca 2007 r.

Cieszy mnie, że nasze miasto Szczytno pamięta o swoim idolu. W przeszłości organizowane były koncerty i festiwale muzyki Krzysztofa Klenczona. Tablice wjazdowe do miasta informują, że jest to gród Krzyśka, a jego popiersia i sylwetka są najlepszą reklamą w kilku miejscach Szczytna.

Najważniejszym jest jednak, że 2021 rok został ustanowiony uchwałą Rady Miejskiej Rokiem Krzysztofa Klenczona! Pomimo pandemii Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego wraz powołanym sztabem organizacyjnym realizuje 40 zaplanowanych zadań w 40. rocznicę śmierci Artysty. Osobiście biorę czynny udział w pracach komitetu organizacyjnego.

Z ciekawostek, które mnie bezpośrednio dotyczyły wspomnę te z 2007 roku, gdy miałem przyjemność wmurować w ścianę budynku mieszkalnego na ul. 3 Maja 8 tablicę pamiątkową informującą, że właśnie w tym obiekcie młodość spędził Krzysztof Klenczon, że tu mieszkał w latach 1950-1968. Pełniłem wówczas obowiązki dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie.

Fundatorami tablicy byli jego fani z Częstochowy: Tadeusz Syrowatka, Jan Śmigielski, Andrzej Majchrzak i Ryszard Bujnowicz.

Uroczyste odsłonięcie miało miejsce w sobotę 21 lipca 2007 roku. Wzięli w nim udział burmistrz miasta, dyrektor MDK i rodzina Krzysztofa Klenczona, w tym żona Alicja i siostra Hanna.

Do dziś nie wiem, dlaczego uroczystość wyglądała tak skromnie. Może dlatego, że elewacja budynku znajdowała się w nie najlepszym stanie technicznym, po prostu prezentowała się fatalnie!

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.