Odnosząc się do artykułu, który ukazał się dnia 5 kwietnia 2017 r. dotyczącego wyniki drzew w gminie Świętajno i słów urzędnika UG w Świętajnie  ze względu na okres lęgowy ptaków musieliśmy zdążyć do końca lutego, a zgoda ze starostwa na wycinkę przyszła dwa dni przed tym terminem, przesyłam krótkie wyjaśnienie.

Wniosek o wycinkę drzew z Urzędu Gminy Świętajno wpłynął do Starostwa Powiatowego w dniu 17 lutego 2017 r. Dnia 23 lutego br. zostały dokonane oględziny przez pracowników Starostwa 73 wnioskowanych drzew przeznaczonych do wycinki. Z kolei decyzja została odebrana osobiście przez pracownika UG w Świętajnie w dniu 27 lutego 2017 r., czyli została wydana w ciągu 10 dni od dnia daty wpływu wniosku do tutejszego urzędu. Wg decyzji usunięcie  drzew powinno nastąpić do dnia  31 grudnia 2017 r., o ile usunięcie drzew będzie odbywało się w okresie lęgowym ptaków, prace należy przeprowadzić pod nadzorem ornitologa.

Z poważaniem

Wicestarosta Marcin Nowociński