Osiem betonowych rzeźb imitujących baby pruskie stanie w centrum Targowa. Nie wiadomo tylko, czy uda się to przedsięwzięcie zrealizować w planowanym terminie do czerwca. Oferty, które zgłoszono do przetargu, znacznie bowiem przewyższają wartość kosztorysową.

Nadchodzą baby pruskie
Baby pruskie odnalezione w okolicach Bartoszyc. Ich imitacje pojawią się w Targowie (zdjęcie ze zbiorów Witolda Olbrysia)

Jeszcze w tym roku, do czerwca, w dolnej części placu wiejskiego w Targowie pojawią się baby pruskie. To efekt przystąpienia przez gminę do realizacji projektu, który otrzymał dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania. W Parku Bab Pruskich stanie łącznie osiem betonowych rzeźb, z czego siedem będzie odwzorowaniem posągów znalezionych na terenie Warmii i Mazur.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.