Gmina Świętajno została laureatem, a Starostwo Powiatowe w Szczytnie otrzymało wyróżnienie w wojewódzkim konkursie promującym działania w zakresie ekonomii społecznej.

Samorządy przyjazne ekonomii
Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin wręczył nagrody przedstawicielom szczycieńskim samorządów: staroście Jarosławowi Matłachowi i wójt Alicji Kołakowskiej ….

W Olsztynie odbyła się II Gala Ekonomii Społecznej. Podczas niej ogłoszono laureatów konkursu „Ambasador Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach”. W kategorii Samorząd przyjazny Ekonomii Społecznej laureatem została Gmina Świętajno, a wyróżnienie przyznano Starostwu Powiatowemu w Szczytnie.

Rozstrzygnięty został również konkurs „Zakup prospołeczny”. Znak promocyjny o takiej nazwie samorząd województwa warmińsko-mazurskiego nadał m. in. Spółdzielni Socjalnej Bulwar Jerutki prowadzonej przez Joannę Gawryszewską i Dorotę Studniak.

Organizatorem wydarzenia był samorząd województwa w ramach realizowanego projektu pozakonkursowego  „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

...oraz nadał znak promocyjny „Zakup prospołeczny” Spółdzielni Socjalnej Bulwar Jerutki reprezentowanej przez Dorotę Studniak i Joannę Gawryszewską

(p)