Imponująco wygląda plan inwestycyjny Pasymia na bieżący rok. Niebagatelny wpływ na to mają zadania, które samorząd realizuje w ramach uczestnictwa w sieci Cittaslow. Burmistrz Cezary Łachmański nie kryje satysfakcji i przypomina, że jeszcze nie tak dawno wydatki na inwestycje sięgały góra 2 – 3%.

Skok na inwestycjeCIERPLIWOŚĆ SIĘ OPŁACIŁA

Tegoroczne dochody gminy Pasym opiewają na 33,3 mln zł, a wydatki – 37 mln złotych. Astronomiczną, jak na ten samorząd kwotę, bo aż 14,9 mln zł planuje on wydać na zadania inwestycyjne.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.