Jednym z priorytetów gminy Szczytno, realizowanym od lat, jest budowa świetlic wiejskich. W tym tygodniu na jej terenie oddano do użytku dwa kolejne obiekty, na które udało się uzyskać dofinansowanie z Polskiego Ładu.

Dodaj komentarz

Gmina Jedwabno przystąpi do opracowania swojej strategii rozwoju na lata 2023 – 2030. To reakcja na brak jej uwzględnienia w dokumentach przygotowanych przez Urząd Marszałkowski, takich jak choćby obszar strategicznych inwestycji. - Nie chcemy być białą plamą na mapie regionu – tłumaczy wójt Sławomir Ambroziak. Strategia ma dać też odpowiedź, jak poradzić sobie z największymi obecnie problemami gminy, takimi jak postępujące wyludnienie, brak miejsc pracy i wykluczenie komunikacyjne.

Dodaj komentarz

Burmistrz Krzysztof Mańkowski ogłosił nabór uzupełniający wniosków dla osób zainteresowanych zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego budowanego na ul. Sobieszczańskiego przez SIM KZN Północ Sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Tegoroczny wykaz inwestycji zaplanowanych w gminie Świętajno obejmuje 28 pozycji. Ich realizacja pochłonie 6,3 mln zł. Wciąż jednak na wysokim poziomie będzie utrzymywać się zadłużenie samorządu, wzrastając do 10,5 mln zł, czyli 38% jego ogólnych dochodów.

Dodaj komentarz

Przy ścieżce pieszo – rowerowej w Kamionku stanęły elementy małej architektury, w tym ławki oraz zadaszony „grzybek” i stojaki na rowery.

Dodaj komentarz

W Gospodarstwie Agroturystycznym u Ewy i Tadeusza Piórkowskich w Sasku odbył się nietypowy wieczór kolęd. Na miejsce klimatycznego koncertu wybrano … halę ujeżdżalni koni, dzięki czemu uczestnicy mieli możliwość bliskiego kontaktu z tymi pięknymi zwierzętami.

Dodaj komentarz

W piątek 6 stycznia zmarł Andrzej Zawrotny. Był malarzem amatorem, rysownikiem, zajmował się także renowacją starych mebli. Jego prace są znane wielu mieszkańcom nie tylko gminy Świętajno, gdzie na stałe mieszkał, ale też turystom, bo wiele z nich zdobi przystanki autobusowe na terenie powiatu.

Dodaj komentarz

Nie żyje 33-letni mieszkaniec gminy Pasym, który został ranny w wypadku, do którego doszło 28 grudnia w Grzegrzółkach. 27-letni kierowca uciekł wtedy z miejsca zdarzenia, nie udzieliwszy pomocy poszkodowanemu. Sąd zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt.

Dodaj komentarz

Na ten moment czekało wielu mieszkańców Szczytna i podróżnych. Tuż przed świętami wreszcie otwarty został dworzec PKP. Jego modernizacja pochłonęła ponad 20 mln złotych. Ci, którzy obejrzeli efekty prac, na ogół chwalą inwestycję, choć żałują, że w kasie nie można nabyć biletów. W budynku znajduje się wciąż wiele wolnych pomieszczeń na działalność handlowo – usługową.

Dodaj komentarz

Miejscy radni podjęli decyzję o zaciągnięciu w tym roku kredytu w wysokości 12 mln złotych. Ponad połowa tej kwoty będzie przeznaczona na budowę stadionu na ul. Śląskiej. Co ciekawe, spłata długu ma się rozpocząć dopiero w 2027 r., czyli pod koniec następnej kadencji samorządu. - To mało etyczne rozwiązanie – oceniał przewodniczący Tomasz Łachacz, który mimo zgłaszanych obiekcji, podobnie jak większość jego koleżanek i kolegów, zagłosował za kredytem.

Dodaj komentarz

W Szczytnie powstaną dwa nowe markety. Wybuduje je polska sieć Dino, która ma już swoje sklepy w kilku mniejszych miejscowościach powiatu. W Szczytnie staną one na ul. Żeromskiego, w miejscu wyburzonej kotłowni oraz na ul. Łomżyńskiej, na działce po dawnej stacji kontroli pojazdów.

Dodaj komentarz

Podczas ostatniej ubiegłorocznej sesji radni powiatowi zatwierdzili plan dochodów i wydatków w roku 2023. W porównaniu do minionego, będą one na niższym poziomie. Skromniejszy będzie też zakres inwestycji. - Przekazywane nam subwencje i dotacje z budżetu państwa maleją, a w odróżnieniu od samorządów gminnych mamy ograniczony zakres pozyskiwania dochodów z podatków - tłumaczy starosta Jarosław Matłach.

Dodaj komentarz

W ostatnich dniach starego roku miasto ogłosiło przetarg na pierwszą inwestycję realizowaną w roku bieżącym. Chodzi o poszerzenie oferty turystyczno – kulturalnej ruin zamku krzyżackiego. Zadanie obejmuje m.in. zakup wyposażenia na potrzeby wystawy stałej, wykonanie aplikacji umożliwiającej odbycie wirtualnego spaceru po pomieszczeniach dawnego zamku oraz zrobienie odlewu jego makiety.

Dodaj komentarz

Rok 2022 r. już za nami. Co przyniosły nam minione miesiące? Zapraszamy na drugą część naszego corocznego podsumowania.

Dodaj komentarz

Ponad 30 procent tegorocznych wydatków gmina Wielbark przekaże na inwestycje. Wskaźnik byłby jeszcze lepszy, gdyby subwencja oświatowa w pełni pokrywała potrzeby samorządu. Z tego powodu burmistrz Zapadka rozważa skierowanie sprawy przeciwko Skarbowi Państwa na drogę sądową.

Dodaj komentarz

W najbliższym czasie nie ma raczej szans na to, aby budynek dawnego internatu na ul. Mickiewicza doczekał się gruntownego remontu. Jego koszt znacząco przekracza możliwości finansowe Wyższej Szkoły Policji, która blisko trzynaście lat temu otrzymała obiekt w formie darowizny od powiatu.

Dodaj komentarz

Około 1,5 mln zł – tyle wyniesie szacowana strata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w mieście za ubiegły rok. Środki na jej pokrycie samorząd musi dołożyć z dochodów własnych.

Dodaj komentarz

Dąbrowy, druga pod względem wielkości miejscowość w gminie Rozogi, nie ma swojej świetlicy. Radni najpierw zgodzili się na wykonanie na nią dokumentacji ze środków sołeckich, ale teraz podważają sens jej budowy.

Dodaj komentarz

Pod koniec grudnia na terenie powiatu szczycieńskiego wykryto dwa nowe ogniska afrykańskiego pomoru świń. Tym razem wirusa stwierdzono u dwóch padłych dzików w okolicy Rudki.

Dodaj komentarz