Wymiana liczników na wodę, odejście od ryczałtowego rozliczania się za jej dostarczanie i dodatkowe opłaty za odpady poremontowe – to propozycje nowego prezesa ZGK w Dźwierzutach, zmierzające do poprawy sytuacji finansowej spółki i gminy.

Dodaj komentarz

Trwa I etap plebiscytu na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego organizowany przez redakcję „Kurka Mazurskiego” i starostwo. Sołectwo, którego przedstawiciel zajmie w nim I miejsce, otrzyma w nagrodę od starosty 3 tys. zł, II miejsce jest premiowane kwotą 2 tys. zł, a III – 1 tys. złotych. Głosowanie w I etapie wydłużamy do końca miesiąca.

Dodaj komentarz

Wielbarscy radni przyjęli uchwałę zmieniającą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 32-hektarowego terenu należącego do IKEI. Dzięki temu zakład będzie mógł w przyszłości produkować energię z odnawialnych źródeł o mocy przekraczającej 100 kilowatów.

Dodaj komentarz

Do jesieni sieć wodno-kanalizacyjna w gminie Szczytno zostanie rozbudowana o 3 kilometry. Zadanie zrealizuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamionku.

Dodaj komentarz

Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę stadionu przy ul. Śląskiej. To jedna z największych planowanych przez samorząd inwestycji w tym roku. Prace mają potrwać szesnaście miesięcy.

Dodaj komentarz

Tylko jedna strona ul. Mieszka I ma nowy chodnik. Ci, którzy mieszkają po drugiej, muszą się poruszać po zarośniętym trawą pasie, który, zwłaszcza po opadach deszczu, nie nadaje się do chodzenia. Burmistrz Krzysztof Mańkowski nie ma dla mieszkańców dobrych wiadomości.

Dodaj komentarz

Zarząd Województwa po raz kolejny rozstrzygnął konkurs „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” oraz przyznał „Małe Granty sołeckie” Marszałka Województwa. Z kolei wciąż można wnioskować o granty dla ogrodów działkowych.

Na początku kwietnia Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego podjął uchwałę o podziale środków na realizacją zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Na ten cel władze województwa przeznaczyły 320 tys. złotych. Łącznie dofinansowanie otrzymało 37 organizacji, w tym aż sześć z powiatu szczycieńskiego.

Rozmowa z rzecznikiem prasowym wojewody Warmińsko-Mazurskiego Krzysztofem Guzkiem

Zabytkowe parafie z powiatu szczycieńskiego otrzymają łącznie 77 tys. zł wsparcia ze strony Samorządu Województwa. Dzięki temu kolejne perły architektury zostaną zachowane dla pokoleń.

Miłośnicy mazurskiej przyrody biją na alarm, w związku z prowadzoną przez Lasy Państwowe wycinką drzew, w tym także na terenie Puszczy Piskiej. Według nich, skala tego zjawiska jest ogromna i w ostatnich latach się nasiliła. - To jest tak rabunkowa gospodarka, jakiej Mazury nigdy się nie spodziewały – mówi znany fotografik przyrody Hubert Jasionowski.

Dodaj komentarz

Wizyty delegacji gminy Szczytno w Olsztynie i spotkania z przedstawicielami GDDKiA oraz projektantem obwodnicy Szczytna przyniosły skutek. Przebieg projektowanych tras został zmodyfikowany.

Dodaj komentarz

Blisko 6-metrowe wielobarwne dzieło wykonane przez Rozoski Zespół Ludowy zwyciężyło w tegorocznym, jubileuszowym, 25. konkursie na najpiękniejszą palmę, organizowanym przez parafię i samorząd rozoski.

Dodaj komentarz

W Ośrodku Chrześcijan Baptystów w Świętajnie przebywa 50 przybyszów z ogarniętej wojną Ukrainy. - Obecnie szukamy im pracy i mieszkań. Chcemy, żeby do czerwca się usamodzielnili – mówi koordynujący działalność ośrodka Łukasz Wróblewski. Niektórym już udało się znaleźć zatrudnienie.

Dodaj komentarz

Tylko jedna oferta wpłynęła w ramach ogłoszonego przez powiat przetargu na adaptację dawnej szpitalnej pralni na zespół poradni specjalistycznych. Jest ona o 400 tys. zł niższa od kwoty, którą samorząd zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. Jeśli weryfikacja oferty przebiegnie pomyślnie, wykonawca przystąpi do prac w systemie „zaprojektuj i wybuduj” już za niespełna miesiąc.

Dodaj komentarz

Wycinka lip przy ul. Broniewskiego kosztowała miasto 10 tys. zł, a odbyła się przed rozstrzygnięciem przetargu na realizację w tym miejscu inwestycji drogowej, żeby zdążyć przed sezonem lęgowym ptaków. Tak m.in. tłumaczy się burmistrz Krzysztof Mańkowski radnym, którzy wystąpili do niego o wyjaśnienia w tej sprawie. Informuje też, że po przebudowie ulicy nie będzie tu już nowych nasadzeń.

Dodaj komentarz

Nie ma widoków na to, że w najbliższej przyszłości w Szczytnie powstanie strzelnica. Jej budową nie są zainteresowane władze miasta, choć powstanie takiego obiektu postuluje od kilku lat m.in. radny Paweł Krassowski.

Dodaj komentarz

30-letni mieszkaniec powiatu szczycieńskiego myślał, że uda się mu przechytrzyć policjantów. Kilkukrotnie podjeżdżał swoim samochodem pod różne stacje benzynowe w powiecie szczycieńskim, tankował paliwo i nie płacąc odjeżdżał. Używał do tego innych tablic rejestracyjnych. Nie zmyliło to jednak policjantów, którzy wpadli na jego trop. Teraz za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem.

Dodaj komentarz

Apel radnej Ewy Rapackiej do serc radnych nie pomógł. Większość z nich nie zmieniła swojego dotychczasowego stanowiska i zagłosowała za likwidacją Szkoły Podstawowej w Kolonii.

Dodaj komentarz

Wójt i radni w gminie Jedwabno mają spory problem. Po otwarciu ofert na wykonanie dwóch inwestycji okazało się, że znacznie przewyższają one kwoty, które zarezerwowano w budżecie na ich realizację.

Dodaj komentarz