Radni z gminy Świętajno będą pobierać najniższe ryczałty w powiecie szczycieńskim. Za to ich przewodnicząca otrzyma najwyższą maksymalnie dopuszczalną stawkę.

Dodaj komentarz

Przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Szczytnie spotkali się na zebraniu podsumowującym miniony rok. Prezes Krzysztof Karwowski, przedstawiając wyniki finansowe podkreślał, że szczycieńska instytucja należy do największych w grupie BPS w Polsce.

Dodaj komentarz

Dieta radnego jest rekompensatą za utracone wynagrodzenie. Dlatego nie można jej wypłacać w przypadku „usprawiedliwionej” nieobecności na posiedzeniu rady lub komisji – uznał nadzór prawny wojewody warmińsko-mazurskiego. Sprawa dotyczy uchwały rady w gminie Szczytno, która podwyższała wysokość diety oraz zmieniała zasady jej przyznawania.

Dodaj komentarz

Zaledwie pół godziny zajęło radnym powiatowym podjęcie uchwał w sprawie wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu. Wszyscy obecni na sesji zagłosowali „za”.

Dodaj komentarz

W piątek odbyło się posiedzenie Społecznej Rady Seniorów w Szczytnie, które miało na celu wybór przewodniczącej oraz omówienie kwestii związanych z dorocznym świętem Seniora - Senioriadą 2024.

Dodaj komentarz

Gmina Szczytno będzie miała nowy samochód służbowy. W przyjętej przez radnych na czerwcowej sesji korekcie budżetu na zakup pojazdu zarezerwowano 120 tys. zł.

Dodaj komentarz

Trwa II etap Plebiscytu na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego organizowanego przez redakcję „Kurka Mazurskiego” i Starostwo Powiatowe. Sołectwo, którego reprezentant zajmie I miejsce, otrzyma w nagrodę od starosty 4 tys. zł, II miejsce jest premiowane kwotą 3 tys. zł, a III – 2 tys. złotych. W tym tygodniu prezentujemy kolejne finalistki. Są nimi Anna Dębek z Ruska Wielkiego i Wanda Ewa Popczyńska z Tylkowa.

Dodaj komentarz

Z jakimi zasobami finansowymi, nieruchomościami oraz kredytami przyszli do władzy ci, którzy będą rządzić miastem przez najbliższą kadencję? Aby odpowiedzieć na to pytanie, zajrzeliśmy do oświadczeń majątkowych burmistrza Szczytna, jego zastępcy oraz radnych.

Dodaj komentarz

Seweryn Drężek nadal pełnić będzie funkcję radnego. Przy jednym głosie przeciwnym i dwóch wstrzymujących Rada Gminy w Rozogach uznała, że brak jest przesłanek do wygaszenia mu mandatu.

Dodaj komentarz

Przeżywająca kryzys Poczta Polska wprowadza ograniczenia w swoim funkcjonowaniu. To budzi niepokój nie tylko jej pracowników, ale także mieszkańców, szczególnie małych miejscowości, np. z gminy Rozogi. Do wójta i tamtejszych radnych wystosowali w tej sprawie petycję, która trafiła też do ministerstwa aktywów państwowych oraz do informacji Poczty Polskiej.

Dodaj komentarz

Gmina Wielbark jest kolejną, w której dobiegły już końca wybory sołtysów. Ostatnie rozstrzygnięcia obfitowały w niemałe emocje. Tak było choćby w Wyżegach, gdzie o schedę po długoletniej sołtys Teresie Gomułkiewicz walczyło troje kandydatów. Z kolei w Lejkowie o tym, kto stanie na czele sołectwa zdecydowała dogrywka.

Dodaj komentarz

W gminie Jedwabno dobiegły końca wybory sołtysów. Na czele jedenastu, spośród osiemnastu sołectw, stanęły kobiety. Zmiany nastąpiły tylko w siedmiu sołectwach.

Dodaj komentarz

Duże zmiany organizacyjne i personalne w funkcjonowaniu rozoskiego samorządu wprowadza wójt Grzegorz Kaczmarczyk. O szczegółach poinformował podczas ubiegłotygodniowej sesji Rady Gminy.

Dodaj komentarz

Pod koniec roku miasto przejmie, po dotychczasowym dzierżawcy, zarządzanie targowiskiem. W planach jest ożywienie tego miejsca, które dziś coraz bardziej traci już na znaczeniu.

Dodaj komentarz

Siedmioro uczniów z klas IV-VIII uczęszczających do szkół położonych na terenie gminy Szczytno może się pochwalić samymi „szóstkami”, a aż 64 średnią minimum 5,4. Za swoje osiagnięcia odebrali w piątek stypendia. Otrzymało je także troje uczniów mogących się pochwalić osiagnięciami sportowymi.

Dodaj komentarz

Kolejny wielki sukces odnieśli artyści ludowi z Gminy Rozogi. Podczas odbywającego się w Kazimierzu Dolnym 58. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, z udziałem 600 wykonawców z całej Polski zdobyli trzy laury.

Dodaj komentarz

Burmistrz Stefan Ochman znalazł się pod ostrzałem radnych klubu „Razem dla Mieszkańców”, którym nie podoba się jego polityka kadrowa, a szczególnie zwolnienie prezesa Zakładu Komunikacji Miejskiej Karola Włodkowskiego. Najwięcej żalu do włodarza miała Beata Boczar, która zarzuciła mu, że stosuje znaną z lat 90. zasadę TKM.

Dodaj komentarz

Ta wiadomość ucieszy mieszkańców korzystających z miejskiej sieci ciepłowniczej. Z początkiem lipca Veolia obniża o prawie 30% taryfy za ciepło i podgrzewanie wody. Przedstawiciele spółki ciepłowniczej tłumaczą, że to skutek spadku cen surowców energetycznych.

Dodaj komentarz

Insp. Radosław Drach, od pięciu lat kierujący Komendą Powiatową Policji w Szczytnie, został pełniącym obowiązki warmińsko – mazurskiego komendanta wojewódzkiego.

Dodaj komentarz

Warchały, letniskowa wieś w gminie Jedwabno, będzie miała dwie nowe ulice.

Dodaj komentarz