Współpraca miasta z gminą Szczytno to coś, o czym dużo się mówi, zwłaszcza w stolicy powiatu, a co w bieżącej kadencji praktycznie nie istnieje. Dlatego miejscy radni naciskają na burmistrza Krzysztofa Mańkowskiego, aby ten wreszcie porozumiał się z wójtem Sławomirem Wojciechowskim m.in. w sprawie planowanej przez oba samorządy budowy żłobka. Jak przekonują, realizacja inwestycji wspólnymi siłami poszłaby sprawniej i kosztowałaby dużo taniej, niż w przypadku, gdy zadania tego miasto podejmie się samodzielnie.

Dodaj komentarz

Szanse na to, aby gmina Świętajno mogła pozyskać w dzierżawę przynajmniej jedno z położonych na jej terenie jezior, o co od lat zabiegają samorządowcy, są niewielkie. - Czarno to widzę – zdradza wójt Alicja Kołakowska po przeprowadzeniu rozmów z decydentami z Państwowego Gospodarstwa Rybackiego i Polskiego Związku Wędkarskiego.

Dodaj komentarz

Argumenty nauczycielskich związkowców przekonały wójt Szydlik. Stawki dodatku motywacyjnego i dodatku dla mentora będą wyższe niż to pierwotnie zakładała.

Dodaj komentarz

Wykonawca przystąpił wreszcie do prac związanych z budową tężni solankowej w parku na ulicy Pasymskiej. Na ich zakończenie ma jeszcze miesiąc.

Dodaj komentarz

Od stycznia mieszkańcy Szczytna będą płacić za odbiór śmieci 25 zł, a ci, którzy je kompostują – 21 złotych. Tak zdecydowali radni, którzy nie zgodzili się na proponowaną przez burmistrza Mańkowskiego stawkę w wysokości 33 zł od osoby. Włodarz ostrzegał ich, że decyzja ta będzie miała bardzo negatywne skutki dla finansów miasta. Do gospodarki odpadami już teraz musi ono dokładać ok. 1,8 mln zł rocznie.

Dodaj komentarz

Sąd Okręgowy w Olsztynie utrzymał w mocy wyrok pierwszej instancji skazujący Adama D. na karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku, w którym zginął 1,5-roczny Kuba, a jego brat bliźniak Bartek został ciężko ranny i obecnie wymaga intensywnej rehabilitacji. Mężczyzna ma także orzeczony zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych przez 6 lat. Musi też zapłacić na rzecz pokrzywdzonego chłopca zadośćuczynienie w wysokości 100 tys. złotych.

Dodaj komentarz

Sąd Okręgowy w Olsztynie złagodził karę pozbawienia wolności orzeczoną wobec Jacka T., właściciela lunaparku, w którym ponad cztery lata temu zginął 9-letni chłopiec. Mężczyzna, zamiast 1 roku i 6 miesięcy, ma spędzić za kratkami rok. Cofnięto mu także zakaz prowadzenia działalności związanej z branżą rozrywkową. Sąd odwoławczy uznał, że T. działał nieumyślnie.

Dodaj komentarz

To, czego nie udało się przeforsować burmistrzowi Szczytna, bez problemu powiodło się burmistrzowi Pasymia. Zaproponowana przez niego podwyżka cen za odbiór śmieci zyskała jednogłośną akceptację radnych. Zaakceptowali też podniesienie stawek podatku od nieruchomości średnio o 12 procent.

Dodaj komentarz

Na 25 lat więzienia skazał Sąd Okręgowy w Olsztynie Marka S. oskarżonego o zabójstwo 66-letniego mieszkańca Korpel. Do zdarzenia doszło na początku marca tego roku w mieszkaniu ofiary.

Dodaj komentarz

Mizernie przedstawiają się tegoroczne dochody miasta z tytułu sprzedaży majątku. W najlepszym razie nieznacznie przekroczą one 1 mln zł, choć początkowy plan zakładał, że będzie to kwota prawie trzykrotnie wyższa. Na przeciwnym biegunie jest Pasym, gdzie sprzedaż idzie znacznie lepiej niż początkowo szacowano.

Dodaj komentarz

Sołtys Dąbrów domaga się, aby środki z funduszu sołeckiego można było przeznaczać na organizację festynów wiejskich. Wójt i skarbnik gminy są nieugięci.

Dodaj komentarz

Mieszkańcy Gromu i Tylkowa chcą, aby trasa planowanej do przebudowy drogi krajowej nr 53 omijała ich miejscowości.

Dodaj komentarz

Jeśli oferta złożona przez spółkę z Lubiejowa będzie zgodna ze specyfikacja zamówienia, jej zostanie zlecone położenie paneli fotowoltaicznych na siedmiu obiektach w gminie Szczytno.

Dodaj komentarz

Jedwabno to kolejna po Pasymiu gmina, która może się pochwalić nowoczesnym Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W miniony piątek, zlokalizowany obok oczyszczalni ścieków obiekt oddano do użytku.

Dodaj komentarz

Wiele miesięcy ciężkiej pracy spychowskich leśników zaowocowało rekordowym przychówkiem cietrzewi, które już trafiły do natury.

Dodaj komentarz

Wzajemne złośliwości, osobiste wycieczki i słowne utarczki to podczas sesji Rady Miejskiej już codzienność. Nie inaczej było w trakcie czwartkowych obrad, gdzie w jednych z głównych ról wystąpiły radne Agnieszka Kosakowska i Aleksandra Kobus – Drężek.

Dodaj komentarz

Od niedzieli na lotnisku w Szymanach obowiązuje już zimowy rozkład lotów. W porównaniu z letnim, połączeń będzie mniej. Pasażerowie nie polecą na razie do Wrocławia. Z kolei loty do Krakowa, zamiast dwóch przewoźników, będzie obsługiwał jeden, a ich częstotliwość się zmniejszy.

Dodaj komentarz

Miła uroczystość miała miejsce w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dźwierzutach. Pięć par zamieszkałych na terenie gminy otrzymało z rąk Marianny Szydlik nadane przez Prezydenta RP „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” . Wójt życzyła im dużo zdrowia i niegasnącej miłości.

Dodaj komentarz

„To nam w duszy gra…” to temat XXI edycji Przeglądu Twórczości Artystycznej i Literackiej Osób Niepełnosprawnych Powiatu Szczycieńskiego. Emocje, to dzięki nim tworzymy, przeżywamy, poszukujemy i działamy. Nowe miejsca, ludzie, podróże, zdarzenia, dźwięki, barwy i zapachy zachęcają do twórczego wyrażania siebie.

Dodaj komentarz