Miasto planuje wystawić na sprzedaż 17-arową działkę na ul. Partyzantów, którą od lat dzierżawią mieszkańcy pod uprawy warzywne i kwiatowe. Zamiary urzędu budzą ich sprzeciw. Nie mogą się pogodzić z utratą swoich ogródków, dzięki którym mogą aktywnie spędzać czas. Apelują do burmistrza Ochmana, by odstąpił od sprzedaży i przedłużył im dzierżawę lub znacząco obniżył cenę gruntu.

Dodaj komentarz

- Przy szpitalu w Szczytnie powinny być zamontowane szlabany wzorem szpitala w Ostrołęce, czy lotniska w Szymanach – apeluje kolejny już pacjent i kierowca, który został ukarany za brak parkingowego biletu.

Dodaj komentarz

Już od 1 lipca mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje projekty do budżetu obywatelskiego Szczytna. Głosowanie ma się odbywać na przełomie sierpnia i września.

Dodaj komentarz

Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczytnie, jako jedyna w województwie, znalazła się w gronie 21 szkół, które otrzymały nagrody, bądź wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie „Szkoła Czytelników”.

Dodaj komentarz

Trwają wybory sołtysów w gminie Jedwabno. Wiele emocji towarzyszyło im w stolicy gminy. Choć odbywały się one o tej samej porze co mecz Polska – Austria, zgromadziły blisko 200 mieszkańców. Zdecydowali oni, że kolejną kadencję na czele ich sołectwa stać będzie Elżbieta Pałasz, która znaczącą różnicą głosów pokonała swoją jedyną konkurentkę Aleksandrę Kurzeję. Zmiana sołtysa nastąpi za to w Szuci, gdzie startowały aż trzy kandydatki. Wygrała szefowa miejscowego koła gospodyń Teresa Kowalczyk.

Dodaj komentarz

Nowy prezes Zakładu Komunikacji Miejskiej Ireneusz Rosik zapowiada zmiany w rozkładach jazdy autobusów. Planuje również rozszerzenie zakresu działalności spółki tak, by świadczyła ona więcej usług zewnętrznych. Aktualne jest wciąż także uruchomienie czwartej linii, której trasa w większości biegłaby przez teren gminy Szczytno. Do tego potrzebna jest jednak zgoda jej włodarza.

Dodaj komentarz

Insp. dr Agata Malasińska – Nagórny została powołana na stanowisko komendanta – rektora Akademii Policji w Szczytnie. Do Szczytna przybyła z Kielc, gdzie przez ostatnie cztery lata była zastępczynią komendanta wojewódzkiego policji.

Dodaj komentarz

Trwa II etap Plebiscytu na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego organizowanego przez redakcję „Kurka Mazurskiego” i Starostwo Powiatowe. Sołectwo, którego reprezentant zajmie I miejsce, otrzyma w nagrodę od starosty 4 tys. zł, II jest premiowane kwotą 3 tys. zł, a III – 2 tys. złotych. W tym tygodniu prezentujemy kolejne finalistki. Są nimi Halina Jaśniewicz z Lipnik i Elżbieta Pałasz z Jedwabna.

Dodaj komentarz

Powoli dobiegają końca prace związane z budową cmentarza komunalnego w Lipowej Górze Zachodniej. Miejscy urzędnicy przewidują, że pierwsze pochówki mogą się tam odbyć w przyszłym roku, bo wciąż jeszcze są miejsca na starszej części nekropolii.

Dodaj komentarz

W jaki sposób nowe władze gminy Dźwierzuty zamierzają zagospodarować opuszczone budynki po dawnej szkole w Linowie i przedszkolu w Orzynach, które od nowego roku zmieni swoją siedzibę?

Dodaj komentarz

Od 2016 r. pięćdziesięcioosobowe grupy młodzieży z Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie, w poszukiwaniu polskości na Kresach, odwiedzają co roku Wilno i Troki. W tym roku kolejna grupa  uczniów pojechała również do Kowna.

Dodaj komentarz

Gmina Dźwierzuty w obecnych niespokojnych czasach powinna ponosić większe nakłady na bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe, a jej władze usilnie zabiegać o nowe miejsca pracy, by zahamować odpływ stąd ludzi. Takie m. in. postulaty zgłaszano podczas debaty nad raportem o stanie gminy.

Dodaj komentarz

W kościele ewangelickim w Dźwierzutach odsłonięto tablicę upamiętniającą ks. Johanna Samuela Gregoroviusa, proboszcza parafii w latach 1763 – 1778, autora zbioru napisanych po polsku i wydanych w Gdańsku kazań, odgrywających ważną rolę w pobożności ewangelików.

Dodaj komentarz

Chociaż gmina Rozogi pozyskała środki na przebudowę drogi do zakładu utylizacyjnego w Długim Borku, do realizacji zadania nie dojdzie.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zabawy  dla dzieci, pokaz tańca z ogniem, występ zespołów muzycznych - to wszystko działo się na „Palinocce 2024” w Wielbarku.

Dodaj komentarz

Umieszczenie na rampie kolejowej przy końcu ul. Wileńskiej tablicy upamiętniającej pierwszy transport kresowiaków do Szczytna – taki postulat zgłosił radny Adam Cudak podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej.

Dodaj komentarz

Rusza budowa parkingu przy szczycieńskim cmentarzu komunalnym. Władze miasta chcą, aby wraz z zakończeniem inwestycji poprawiła się także estetyka tego miejsca. Służyć temu ma budowa nowych kiosków, w których sprzedawcy zniczy i kwiatów mogliby prowadzić swoją działalność. Główni zainteresowani pomysł chwalą, ale zastrzegają, że trzeba jeszcze popracować nad szczegółami.

Dodaj komentarz

Czy Arkadiusz Leska odejdzie ze stanowiska dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu w Szczytnie? Wiele na to wskazuje, choć formalnie rezygnacji jeszcze nie złożył. O swoich zamiarach poinformował już burmistrza Stefana Ochmana, a na razie przebywa na urlopie.

Dodaj komentarz

Zaproponowana przez wójta stawka ekwiwalentu za udział strażaków ochotników w akcjach ratowniczych została odrzucona. - To kwota głodowa – uważa prezes OSP Dźwierzuty Adam Maliński i dziękuje radnym za zdrowy rozsądek.

Dodaj komentarz