Gimnazjum w Rozogach, obchodzące w tym roku piąte urodziny, będzie miało swój sztandar. Zamieszczony na nim cytat: "Każdy z nas może mnożyć dobro naokoło siebie" jest autorstwa poety i księdza Jana Twardowskiego, patrona szkoły.

Dodaj komentarz

W posiedzeniach gminnych samorządów uczestniczą przeważnie ci, którzy muszą - radni, urzędnicy, kierownicy podległych samorządowi jednostek czy wreszcie sołtysi. Chociaż obrady są otwarte dla wszystkich, ci, których obecność nie jest obowiązkowa, nie przychodzą. Są jednak wyjątki. W gminie Rozogi sesjom tamtejszej rady z zainteresowaniem przysłuchuje się ksiądz proboszcz Józef Midura.

Dodaj komentarz

Gmina Rozogi odmówiła współfinansowania modernizacji drogi powiatowej, przebiegającej przez jej teren. Władze starostwa zarzucają wójtowi Zapertowi niedotrzymanie obietnicy. Wójt nie przyznaje się do winy.

Dodaj komentarz

W minorowych nastrojach witać będą Nowy Rok mieszkańcy gminy Rozogi i działające na jej terenie firmy. Tamtejsi radni podnieśli im podatki i to w skali sięgającej nawet 50%. To przy zakładanym wskaźniku inflacji 3,5-4% prawdziwy szok.

Dodaj komentarz

Wilamowo, niewielka wieś w gminie Rozogi jest prawdziwą perełką w powiecie szczycieńskim pod względem urody i aktywności mieszkańców. Duża w tym zasługa rady sołeckiej i stojącej na jej czele sołtys Haliny Zyśk.

Dodaj komentarz

Aż 35% swoich tegorocznych wydatków gmina Rozogi planuje przeznaczyć na inwestycje, głównie wodociągowe. Nie podoba się to sołtysowi Dąbrów Czesławowi Lisowi, który zarzuca wójtowi i radnym, że niepotrzebnie wydają grube pieniądze na doprowadzenie wody do małych wsi.

Dodaj komentarz

Po trzech latach reaktywowano zajęcia aerobiku. Inicjatorem sportowych zajęć przy muzyce jest grupa młodych rozowianek.

Dodaj komentarz

Dziesięć Kurpików, w tym jednego dla Rozogów, wręczono laureatom Nagrody Prezesa Związku Kurpiów podczas uroczystej gali w Ostrołęce. Kapituła konkursu po raz czwarty wyłoniła najaktywniejszych ludzi regionu.

Dodaj komentarz

Wójt gminy Rozogi, Parafia Rzymsko-Katolicka i Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach po raz kolejny organizują powiatowy konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną.

Dodaj komentarz

Rozoscy strażacy ochotnicy już od sześciu dekad niosą pomoc mieszkańcom pogranicza mazursko-kurpiowskiego, ratując ich życie i mienie. Z okazji jubileuszu jednostki jej członkowie oraz zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej mszy i apelu, podczas którego uhonorowano najbardziej zasłużonych druhów.

Dodaj komentarz

Od nowego roku szkolnego placówki w Orzeszkach i Spalinach Wielkich przestaną funkcjonować. Taką decyzję podjęli radni na ostatniej sesji rady gminy w Rozogach. Przyczyną likwidacji kolejnych szkół (wcześniej Księży Lasek i Występ) jest brak środków na ich utrzymanie.

Dodaj komentarz

Gmina Rozogi jest jedynym miejscem w powiecie szczycieńskim, gdzie według tradycji kurpiowskiej tworzy się palmy z kolorowej bibuły.

Dodaj komentarz

W Rozogach rozstrzygnięto konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną. W kategorii indywidualnej zwyciężyła Ewelina Kostrzewa z Kwiatuszka.

Dodaj komentarz

W młodości zamierzał zostać mechanikiem samochodowym, dzisiaj należy do jednych z najlepiej prosperujących rolników w gminie Rozogi.

Dodaj komentarz

Są już wstępne plany wykorzystania budynku po byłej szkole podstawowej w Orzeszkach. Gmina chce tam organizować środowiskowy dom samopomocy. Jednak część mieszkańców twardo obstaje przy tym, żeby nadal służył on jako miejsce nauki ich dzieci.

Dodaj komentarz

Rozoscy radni udzielili absolutorium swemu wójtowi, ale nie zgodzili się na jego posunięcia kadrowe. Józef Zapert chciał odwołać Skarbnik Gminy Danutę Pszczółkowską ze względu na brak wymaganego do zajmowania tego stanowiska wykształcenia.

Dodaj komentarz

Pod koniec kwietnia z rewizytą do emerytów w Pasymiu udali się seniorzy z rozoskiego klubu seniora. Miłym zaskoczeniem dla rozowian okazał się powitalny marsz, ciepłe słowa dyrektorki MOKiS Marioli Szuszkiewicz i przewodniczącej pasymskiego koła emerytów Jadwigi Łęczek.

Dodaj komentarz

Osiemdziesiąt osiem lat temu w Fatimie, dzieciom Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi ukazała się Matka Boża, prosząc o modlitwę różańcową. Jej objawienia i cuda stały się zdumiewającymi wydarzeniami nadprzyrodzonymi i do dzisiaj zadziwiają ludzi na całym świecie.

Dodaj komentarz

Strażacy z Dąbrów mają powody do dumy. Z okazji 80-lecia działalności ich jednostki społeczność lokalna ufundowała jej sztandar, a Zarząd Główny OSP przyznał złoty medal za zasługi dla pożarnictwa.

Dodaj komentarz

Szkoła podstawowa w Rozogach artystycznie i sportowo świętowała swój jubileusz.

Dodaj komentarz