Nowy zarząd klubu HDK w Rozogach zorganizował pierwszą zbiórkę krwi.

Dodaj komentarz

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy OSP w Klonie we współpracy z Oddziałem Rejonowym PCK w Szczytnie przekazał zestaw wyprawek szkolnych dla najuboższych dzieci ze Szkoły Podstawowej w Klonie.

Dodaj komentarz

Policjanci ze Szczytna przyjechali do Rozóg, aby zachęcić mieszkańców gminy do współpracy i wskazywania im szczególnie niebezpiecznych miejsc. Przy okazji musieli wysłuchać od nich tego, co w działaniach policji im się nie podoba.

Dodaj komentarz

Uroczysta msza święta w kościele oraz wystąpienie historyków to główne punkty obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Klonie.

Dodaj komentarz

Wśród organizatorów tegorocznych obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych zabrakło Prawa i Sprawiedliwości. - To nie fair – uważa zarówno szef gminnych struktur partii Mieczysław Dzierlatka, jak i radny Krzysztof Bałdyga, który często toczy z Dzierlatka spory na forum rady gminy.

Dodaj komentarz

Gmina Rozogi znalazła wreszcie schronienie dla ludzi z wyrokami eksmisyjnymi. Dzięki temu nie będzie już musiała opłacać za nich wysokich czynszów.

Dodaj komentarz

Mimo że w tym roku Stowarzyszenie „Nasze Jutro” z Faryn nie otrzymało żadnego dofinansowania na zorganizowanie zimowiska dla dzieci, to i tak się ono odbyło. Uczniowie przez 10 dni uczestniczyli w zajęciach odbywających się w miejscowej filii biblioteki w Rozogach.

Dodaj komentarz

Po dary dla najuboższych niektórzy podjeżdżają samochodami wartymi 50 – 60 tys. zł – dzieli się swoimi obserwacjami sołtys Rozóg Marek Stolarczyk. Dodaje, że z tego powodu darmowej żywności nie starcza już dla najbardziej potrzebujących. Władze gminy i opieka społeczna tłumaczą, że niewiele mogą w tej sprawie zrobić, bo korzystający z tej formy wsparcia przedstawiają dokumenty o niskich dochodach kwalifikujące ich do otrzymania pomocy.

Dodaj komentarz

W gminie Rozogi jeden punkt sprzedaży alkoholu przypada na 168 mieszkańców. Tymczasem średnia europejska jest sześciokrotnie wyższa. Trudno w takiej sytuacji samorządowi walczyć z problemem alkoholizmu.

Dodaj komentarz

Najwięcej środków w tegorocznych inwestycjach gmina Rozogi przekaże na przebudowy dróg. Ich wybór wzbudza kontrowersje. Radny Dzierlatka zarzuca, że to efekt działań lobbystycznych dwojga radnych powiatowych.

Dodaj komentarz

Odbudowa zniszczonego przez pożar kościoła poewangelickiego w Klonie napotyka kolejne przeszkody. Lokalne stowarzyszenie, które podjęło się tego zadania, wpadło w zadłużenie, bo do tej pory nie otrzymało od gminy Rozogi 50 tys. zł dofinansowania. Wójt Zbigniew Kudrzycki tłumaczy, że samorząd nie może wypłacić pieniędzy, ponieważ inwestor nie przedstawił pozwolenia na budowę.

Dodaj komentarz

Podobnie jak w roku ubiegłym, także i w bieżącym zbiórką odpadów z terenu gminy Rozogi zajmie się Zakład Gospodarki Komunalnej w Wielbarku.

Dodaj komentarz

Tragiczne skutki miał pożar domu jednorodzinnego w Orzeszkach. Podczas dogaszania budynku, w jego zgliszczach strażacy natrafili na zwęglone zwłoki mężczyzny.

Dodaj komentarz

Działające w Farynach Stowarzyszenie „Nasze jutro” stara się, by miejscowi nie zamykali się w domach, lecz aktywnie uczestniczyli w projektach integrujących lokalną społeczność. Temu właśnie służyły spotkania „Przy stole i przy krośnie”.

Dodaj komentarz

W Polsce panuje przekonanie, że ludzie idą do władzy tylko po to, żeby się dorobić, a nie służyć społeczeństwu. Stąd m.in. propozycja, aby obniżyć diety radnym w Rozogach z 15 do 10% najniższego wynagrodzenia.

Dodaj komentarz

Przejeżdżając przez Faryny, miejscowość leżącą na pograniczu kurpiowsko-mazurskim, nie sposób nie zauważyć gigantycznych aniołów stojących w najbardziej uczęszczanych miejscach, w tym także pod miejscowym kościółkiem. Mają one pilnować wsi i zapewnić jej mieszkańcom pomyślność.

Dodaj komentarz

W najbliższym czasie zapadnie decyzja, czy przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w gminie Rozogi zostaną przez rok zwolnieni z płacenia podatku.

Dodaj komentarz

W poprzednim numerze zamieściliśmy relację z sesji Rady Gminy Rozogi, podczas której debatowano m.in. na temat gospodarki śmieciowej i obaw związanych z przynależnością gminy do spółki ZGOK. Zacytowaliśmy zarzuty kierowane pod adresem byłego wójta Józefa Zaperta przez radnego Macieja Sypiańskiego i sołtysa Dąbrów Czesława Lisa. Dziś zamieszczamy nadesłane do redakcji stanowisko w tej sprawie Józefa Zaperta.

Dodaj komentarz

Upublicznione w ostatnich dniach zapisy umowy zawartej przez 37 gmin z olsztyńska spółką ZGOK wywołują zaniepokojenie u części mieszkańców. Padają zarzuty w stosunku do włodarzy, którzy podpisali porozumienie dotyczące gospodarki odpadami - Czuję się oszukany, oszukał całe nasze społeczeństwo – kieruje pretensje do byłego wójta Rozóg Józefa Zaperta radny Maciej Sypiański. Z kolei znany z ciętego języka były radny, obecnie sołtys Dąbrów Czesław Lis uważa, że dopuścił się on przestępstwa.

Dodaj komentarz

Stare cmentarze ewangelickie rozsiane go całym powiecie szczycieńskim są niemym świadkiem historii tych ziem. Dziś już coraz bardziej zdewastowane i zniszczone przez upływ czasu, wciąż przypominają o trudnych dziejach Mazur i ich mieszkańców. Jednym z takich miejsc jest cmentarz w Farynach. Niewiele osób zapewne wie, że spoczywają tu dwaj działacze plebiscytowi – Jan Biały i Jan Podleś.

Dodaj komentarz