Odbudowa zniszczonego przez pożar kościoła poewangelickiego w Klonie napotyka kolejne przeszkody. Lokalne stowarzyszenie, które podjęło się tego zadania, wpadło w zadłużenie, bo do tej pory nie otrzymało od gminy Rozogi 50 tys. zł dofinansowania. Wójt Zbigniew Kudrzycki tłumaczy, że samorząd nie może wypłacić pieniędzy, ponieważ inwestor nie przedstawił pozwolenia na budowę.

Dodaj komentarz

Podobnie jak w roku ubiegłym, także i w bieżącym zbiórką odpadów z terenu gminy Rozogi zajmie się Zakład Gospodarki Komunalnej w Wielbarku.

Dodaj komentarz

Tragiczne skutki miał pożar domu jednorodzinnego w Orzeszkach. Podczas dogaszania budynku, w jego zgliszczach strażacy natrafili na zwęglone zwłoki mężczyzny.

Dodaj komentarz

Działające w Farynach Stowarzyszenie „Nasze jutro” stara się, by miejscowi nie zamykali się w domach, lecz aktywnie uczestniczyli w projektach integrujących lokalną społeczność. Temu właśnie służyły spotkania „Przy stole i przy krośnie”.

Dodaj komentarz

W Polsce panuje przekonanie, że ludzie idą do władzy tylko po to, żeby się dorobić, a nie służyć społeczeństwu. Stąd m.in. propozycja, aby obniżyć diety radnym w Rozogach z 15 do 10% najniższego wynagrodzenia.

Dodaj komentarz

Przejeżdżając przez Faryny, miejscowość leżącą na pograniczu kurpiowsko-mazurskim, nie sposób nie zauważyć gigantycznych aniołów stojących w najbardziej uczęszczanych miejscach, w tym także pod miejscowym kościółkiem. Mają one pilnować wsi i zapewnić jej mieszkańcom pomyślność.

Dodaj komentarz

W najbliższym czasie zapadnie decyzja, czy przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w gminie Rozogi zostaną przez rok zwolnieni z płacenia podatku.

Dodaj komentarz

W poprzednim numerze zamieściliśmy relację z sesji Rady Gminy Rozogi, podczas której debatowano m.in. na temat gospodarki śmieciowej i obaw związanych z przynależnością gminy do spółki ZGOK. Zacytowaliśmy zarzuty kierowane pod adresem byłego wójta Józefa Zaperta przez radnego Macieja Sypiańskiego i sołtysa Dąbrów Czesława Lisa. Dziś zamieszczamy nadesłane do redakcji stanowisko w tej sprawie Józefa Zaperta.

Dodaj komentarz

Upublicznione w ostatnich dniach zapisy umowy zawartej przez 37 gmin z olsztyńska spółką ZGOK wywołują zaniepokojenie u części mieszkańców. Padają zarzuty w stosunku do włodarzy, którzy podpisali porozumienie dotyczące gospodarki odpadami - Czuję się oszukany, oszukał całe nasze społeczeństwo – kieruje pretensje do byłego wójta Rozóg Józefa Zaperta radny Maciej Sypiański. Z kolei znany z ciętego języka były radny, obecnie sołtys Dąbrów Czesław Lis uważa, że dopuścił się on przestępstwa.

Dodaj komentarz

Stare cmentarze ewangelickie rozsiane go całym powiecie szczycieńskim są niemym świadkiem historii tych ziem. Dziś już coraz bardziej zdewastowane i zniszczone przez upływ czasu, wciąż przypominają o trudnych dziejach Mazur i ich mieszkańców. Jednym z takich miejsc jest cmentarz w Farynach. Niewiele osób zapewne wie, że spoczywają tu dwaj działacze plebiscytowi – Jan Biały i Jan Podleś.

Dodaj komentarz

Radni z Rozóg nie będą apelować do innych organów i instytucji o usunięcie napisu „Ortelsburg” z budynku dworca w Szczytnie. Z wnioskiem takim wystąpił radny Mieczysław Dzierlatka, szef gminnych struktur PiS.

Dodaj komentarz

Od 1 do 4 zł, w zależności od liczebności gospodarstwa, pójdą w górę stawki za odbiór śmieci. Przyjęty dwa lata temu w gminie Rozogi system premiuje rodziny wielodzietne i tak pozostanie dalej.

Dodaj komentarz

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach obchodziła w miniony piątek trzy święta: 70-lecie istnienia, dzień patrona oraz pasowanie na pierwszoklasistę.

Dodaj komentarz

Wierni z parafii w Klonie modlili się do obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej, wypraszając łaski dla siebie i bliskich.

Dodaj komentarz

Radni z Rozóg odrzucili skargę na działalność wójta złożoną przez „Sarię”. Jej powodem był zły stan nawierzchni gminnej drogi wiodącej do zakładu. Rozoski samorząd chce jednak, by inwestycję wsparł finansowo wojewoda. O wystąpienie do niego o dotację na ten cel zawnioskowała komisja rewizyjna Rady Gminy.

Dodaj komentarz

Gminna Spółdzielnia „SCh” w Rozogach nie otrzyma ulgi podatkowej za nieużytkowane od lat obiekty. Zwolnienia obejmą tylko nowo wybudowane powierzchnie.

Dodaj komentarz

Wiemy już, kto z mieszkańców gminy Rozogi będzie ławnikiem Sądu Rejonowego w Szczytnie w bieżącej kadencji.

Dodaj komentarz

Radostowo – to nowe sołectwo w gminie Rozogi, reaktywowane po 20 latach. - Od 1989 r., gdy w Polsce rozpoczął się okres przemian, tam dosłownie nic nie zostało zrobione – mówi zwolennik podziału dotychczasowego sołectwa Orzeszki, radny Mieczysław Dzierlatka.

Dodaj komentarz

Gmina Rozogi zyskała nową atrakcję dla miłośników rowerów. W Klonie i okolicach powstała licząca ponad 20 km ścieżka, wiodąca przez malownicze wsie. Jej otwarcie miało miejsce w minioną niedzielę.

Dodaj komentarz

Nowej nawierzchni doczekała się droga prowadząca do Spalin Małych. Jeszcze w tym roku zakończone zostaną prace w Płozach, Pasymiu oraz na odcinku Wielbark -Mącice.

Dodaj komentarz