Czwarty przetarg na sprzedaż budynku dawnej szkoły w Farynach, podobnie jak poprzednie, nie wzbudził żadnego zainteresowania. - Są potencjalni zainteresowani kupnem i zagospodarowaniem tego budynku, ale do ogłaszanych przez nas przetargów nie przystępują – ubolewa wójt Zbigniew Kudrzycki.

Dodaj komentarz

Trzy sołtyski z gminy Rozogi zaledwie rok po wyborach, złożyły rezygnację. Wszystkie powołują się na sprawy osobiste. To poważny problem dla ich sołectw, bo pod znakiem zapytania stanęły realizowane tam zadania zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dodaj komentarz

W Lipniaku w gminie Rozogi podczas prac polowych zginął 69-letni mężczyzna. W trakcie załadunku siana na przyczepę ciągnika został przygnieciony przez belę.

Dodaj komentarz

Już wkrótce sieć wodno-kanalizacyjna w Rozogach doczeka się rozbudowy. Wyremontowana zostanie też droga z Księżego Lasku do Wujaków.

Dodaj komentarz

Kolejne badania przeprowadzone przez sanepid i ZGK w Rozogach w miejscowej hydroforni nie potwierdziły obecności w wodzie bakterii grupy coli.

Dodaj komentarz

Już za pierwszym razem udało się wyłonić wykonawcę budowy instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach trzech szkół.

Dodaj komentarz

W wodzie dostarczanej ze stacji w Rozogach pojawiły się bakterie z grupy coli. Sanepid zakazał jej spożywania. Wyniki powtórzonych badań znane będą w piątek.

Dodaj komentarz

Jeszcze w tym roku trzy szkoły podstawowe w gminie Rozogi zostaną zasilone energią słoneczną. Za tydzień powinniśmy poznać wykonawcę, który zamontuje na nich ogniwa fotowoltaiczne.

Dodaj komentarz

Mieszkańcy Wilamowa czynią starania, aby znajdujący się w centrum ich wsi staw odzyskał dawną świetność. W czwartek robili przy nim generalne porządki, a na koniec zasiali trawę.

Dodaj komentarz

Symboliczny czek na 6560 zł przekazali strażacy ochotnicy z Faryn ratownikom Pogotowia Ratunkowego ze Szczytna. Do akcji wsparcia służby medycznej dołączył samorząd rozoski, przekazując 10 tys. zł dla szczycieńskiego szpitala na zakup aparatu USG.

Dodaj komentarz

Przebudowy dróg w Klonie i 6-kilometrowego odcinka Rozogi-Dąbrowy to dwie duże inwestycje, które mają być zrealizowane jeszcze w tym roku.

Dodaj komentarz

Już nie dwoje pracowników, a cała obsada Urzędu Gminy Rozogi została wysłana przez wójta Kudrzyckiego w piątek i poniedziałek do domu, by tam wykonywać swoje obowiązki w trybie zdalnym.

Dodaj komentarz

Wójt Zbigniew Kudrzycki jest pierwszym włodarzem w powiecie szczycieńskim, który wydał zarządzenie umożliwiające podległym mu pracownikom pracę w trybie zdalnym.

Dodaj komentarz

Trwa pierwszy etap Plebiscytu na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego, którego organizatorami są redakcja „Kurka Mazurskiego” i starostwo powiatowe. W tym tygodniu zachęcamy do oddawania głosów na sołtysów z gminy Rozogi. Jednym z nich jest Sylwia Kowalczyk z Faryn, wsi słynącej z corocznych plenerów rzeźbiarskich. Powstałe w ich trakcie figury aniołów zdobią nie tylko tę miejscowość.

Dodaj komentarz

Już po raz 25. odbędzie się Powiatowy Konkurs „Palma Wielkanocna”. Patronat nad coroczną rywalizacją objął marszałek województwa.

Dodaj komentarz

- Radny Zyśk wykorzystuje pełnioną funkcję do załatwiania prywatnych spraw – mówią oburzeni mieszkańcy Dąbrów Działów. Chodzi o sposób, w jaki doprowadził do przeniesienia przystanku, z którego dowożone są dzieci do szkoły w Dąbrowach.

Dodaj komentarz

Uczniowie Zespołu Szkół w Rozogach zaprosili do siebie policjantów ze szczycieńskiej komendy. Celem spotykania było promowanie zasad szybkiego i skutecznego reagowania na przemoc w świecie realnym oraz w sieci.

Dodaj komentarz

Coraz więcej mieszkańców gminy Rozogi korzysta z wszelkiego rodzaju nowości, które wchodzą szerokim frontem do naszego życia. Sporo ułatwień czekać ich będzie po zarejestrowaniu się na samorządowym portalu.

Dodaj komentarz

W Gminnym Ośrodku Kultury w Rozogach odbyła się premiera filmu promującego gminę w reżyserii Jarosława Chojnackiego. Po senasie licznie zgromadzona publiczność miała możliwość podzielenia się z autorem swoimi wrażeniami. Wśród pochwał, nie zabrakło też i krytycznych uwag.

Dodaj komentarz

Skupiając energię na poszukiwaniu nowych inwestorów, gmina niezbyt troszczy się o tych, którzy już od lat płacą podatki – uważa prezes miejscowego GS-u Kazimierz Kaczmarczyk.

Dodaj komentarz