Mieszkańcy Wielbarka i okolic mają od niedawna możliwość uprawiania sportu w komfortowych warunkach. Nowo wybudowana hala sportowa stoi otworem dla wszystkich, którzy są spragnieni aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Dodaj komentarz

Dobiegły końca spotkania wiejskie, których celem było wyłonienie nowych sołtysów i rad sołeckich. W większości przypadków mieszkańcy postawili na te same osoby, kóre wybrali cztery lata temu.

Dodaj komentarz

W przyszłym roku Wielbark wzbogaci się o obiekt sportowy z prawdziwego zdarzenia. Skorzystają z niego nie tylko uczniowie gimnazjum. Ambicją gminy jest udostępnienie hali jak najszerszemu gronu użytkowników.

Dodaj komentarz

Ponad 100 osób uczestniczyło w cyklu imprez rekreacyjno-turystycznych zorganizowanych na terenie gminy Wielbark. Przy okazji oczyszczono z zalegających śmieci popularne szlaki kajakowe.

Dodaj komentarz

Od kilku tygodni centrum Wielbarka przypomina plac budowy. Trwa renowacja głównego ciągu komunikacyjnego przebiegającego przez miejscowość. Przy okazji wymieniana jest nawierzchnia kilku ulic będących własnością gminy.

Dodaj komentarz

Radni Wielbarka podsumowali wydatki i dochody gminy w pierwszym półroczu. Inwestycje wyniosły zaledwie 12% rocznego planu, ale tym nikt się tym nie przejmuje, bo gros zadań będzie wykonanych w drugim i trzecim kwartale.

Dodaj komentarz

Materiał audio.

Dodaj komentarz

Ponad 4 mln zł, czyli 26% wszystkich swoich ubiegłorocznych wydatków samorząd Wielbarka przekazał na inwestycje.

To najlepszy wynik w powiecie szczycieńskim odnotowany w roku ubiegłym. posłuchaj >>

Dodaj komentarz

Materiał audio.

Dodaj komentarz

Od nowego roku szkolnego, sąsiadujące ze sobą Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wielbarku funkcjonować będą pod szyldem Zespołu Szkół. Zmiana, jak zapewnia wójt, ułatwi koordynowanie zadań wychowawczych i edukacyjnych oraz poprawi bezpieczeństwo uczniów. posłuchaj >>

Dodaj komentarz

Dzięki montażowi urządzeń monitorujących już wkrótce mieszkańcy Wielbarka poczują się bezpieczniej na ulicach.

Dodaj komentarz

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Wielbarskiej może mieć powody do satysfakcji. Opracowany przez nie projekt pod hasłem "W świetlicy jak w domu" został wyróżniony w konkursie Fundacji Wspierania Wsi i uzyskał dofinansowanie, które umożliwi aktywizację społeczności wiejskiej

Dodaj komentarz

Po zaledwie dziewięciu miesiącach od rozpoczęcia budowy, ruszyła produkcja w wielbarskim zakładzie firmy Swedwood, należącej do koncernu IKEA. To jeszcze nie koniec szwedzkich inwestycji w Wielbarku. W przyszłym roku powstanie tam fabryka mebli, która da zatrudnienie 800 pracownikom.

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

Mieszkańcy terenów kolonijnych narzekają na usługi wielbarskiego zakładu komunalnego. Twierdzą, że opróżnianie pojemników ze śmieciami raz w miesiącu to naruszenie umowy i domagają się obniżenia opłat za wywóz nieczystości stałych.

Dodaj komentarz

Leje o średnicy kilku metrów, wertepy i kałuże błota - tak wygląda okno na świat mieszkańców Baranowa. Droga, którą dojeżdżaja do pracy i na zakupy, od wielu lat nie może się doczekać remontu. Samorządowcy rozkładają ręce: dróg w podobnie opłakanym stanie jest w powiecie mnóstwo a środków na ich utrzymanie coraz mniej.

Dodaj komentarz

Ambicja i rozsądek - tak najkrócej można podsumować plan wydatków gminy Wielbark na 2006 rok. Budżet zakłada dokończenie jednej dużej inwestycji, natomiast zabezpieczone w nim środki mają umożliwić wykonanie kilku mniejszych oraz uzyskanie dostępu do pieniędzy unijnych w roku przyszłym.

Dodaj komentarz

Zaczęło się typowo - kilku pasjonatów, narodziny idei, pierwsze zebranie. Wtedy nikt nie przypuszczał, że obchodzące właśnie 3. urodziny Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Wielbarskiej chwyci wiatr w żagle w tak krótkim czasie. Jego członkowie, słynący z niekonwencjonalnych pomysłów na promocję gminy, chcą teraz wykorzystać do tego celu ślimaka.

Dodaj komentarz

Długo oczekiwana inwestycja firmy Swedwood nareszcie nabiera konkretnych kształtów. Rozruch produkcji w zakładzie, którego budowa ruszy niebawem w Wielbarku, przewidziany jest na drugą połowę bieżącego roku.

Dodaj komentarz

Mimo trudności z lokalizacją zakładu i braku odpowiedniej ilości energii, firma Swedwood nie zamierza rezygnować z budowy tartaku w Wielbarku. Jeśli przeszkody uda się pokonać, produkcja ruszy w listopadzie.

Dodaj komentarz