Już drugi rok z rzędu Zakład Gospodarki Komunalnej w Jedwabnie notuje stratę. Wpływ na gorszą kondycję finansową mają drastyczne podwyżki cen węgla i energii elektrycznej oraz wzrosty płacy minimalnej. Z pomocą komunalnej spółce zamierza przyjść gmina, która pokryje stratę w wysokości 300 tys. zł z własnego budżetu.

Dodaj komentarz

W minioną sobotę na widowni Gminnego Ośrodka  Kultury w Jedwabnie zgromadziła się liczna publiczność, by oklaskiwać występ najmłodszych adeptów Zespołu Pieśni i Tańca Jedwabno. Na scenie zaprezentował się również dorosły skład, który w mijającym roku obchodził jubileusz 40-lecia działalności.

Dodaj komentarz

Czterysta metrów drogi powiatowej od Dźwiersztyn do granicy z gminą Jedwabno jest dla mieszkających przy niej rolników prawdziwym utrapieniem ze względu na błoto i głębokie koleiny. Według wójta gminy Jedwabno Sławomira Ambroziaka, do remontu tego odcinka miał się zobowiązać włodarz gminy Pasym Cezary Łachmański, jednak z deklaracji się nie wywiązał. - Czuję się rozczarowany, bo nie tak się umawialiśmy – żali się Ambroziak, przypominając, że to jego gmina wraz z powiatem sfinansowała dokumentację na cały odcinek drogi Waplewo – Dźwiersztyny, podczas gdy Pasym nie wysupłał na to nawet złotówki.

Dodaj komentarz

W starej siedzibie Urzędu Gminy Jedwabno otwarto Izbę Pamięci i Tradycji. Inicjatorem jej powstania jest były wójt Włodzimierz Budny, dziś stojący na czele Towarzystwa Przyjaciół Jedwabna. Większość prezentowanych eksponatów pochodzi z jego zbiorów, które już od dziecka gromadził na strychu. W izbie, oprócz przedmiotów codziennego użytku, wycinków prasowych z dawnych lat i publikacji, znajdzie się miejsce na upamiętnienie zasłużonych działaczy związanych z gminą.

Dodaj komentarz

W Jedwabnie uroczyście obchodzono Dzień Seniora. Z tej okazji w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się występ kabaretu ze Szczytna, który wprawił uczestników w dobre humory pomimo jesiennej aury.

Dodaj komentarz

Zakończono prace związane z fumigacją kościoła w Jedwabnie. Miała ona na celu zwalczenie szkodników niszczących drewniane elementy świątyni. Zadanie zostało sfinansowane w ramach rządowych środków na odnowę zabytków.

Dodaj komentarz

Osiem par z gminy Jedwabno obchodzących Złote Gody, odebrało z rąk wójta Sławomira Ambroziaka nadane przez Prezydenta RP Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Dodaj komentarz

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie wniosła uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego działki na ul. Warmińskiej w Jedwabnie, gdzie w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej powstać ma nowy budynek wielorodzinny. Teraz gmina musi udowodnić, że teren ten nie stanowi miejsca gniazdowania i żerowania ptaków, a to z kolei może opóźnić inwestycję. Decyzja urzędników irytuje wójta Ambroziaka, który twierdzi, że wskazany teren to zwykły ugór, a nie użytek zielony.

Dodaj komentarz

W Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie odbyły się warsztaty teatralne dla członków Klubu Seniora ZŁOTA JESIEŃ, którzy swoje pierwsze doświadczenia aktorskie mają już za sobą, ale chcą dalej rozwijać się w tym kierunku.

Dodaj komentarz

Gazyfikacja gminy Jedwabno postępuje. Niedawno zostało wydane pozwolenie na budowę stacji redukcyjnej gazu w pobliżu hotelu „Natura Mazur” w Warchałach. Jej powstanie ma umożliwić przesył paliwa do Jedwabna. Z kolei w miejscowej szkole powstanie kotłownia kogeneracyjna, dzięki której z gazu produkowana będzie nie tylko energia cieplna, ale i elektryczna dla szkoły, przedszkola oraz hali sportowej.

Dodaj komentarz

Rada Gminy Jedwabno obniżyła stawkę opłaty targowej z 40 do 20 złotych. Uchwała w tej sprawie nie zapadła jednak jednogłośnie. Radne Brzóska i Licka uważają, że opłatę należałoby jeszcze obniżyć lub całkowicie z niej zrezygnować, zwłaszcza że w ubiegłym roku wpływy z tego tytułu do budżetu gminy wyniosły … 0 złotych.

Dodaj komentarz

Mieszkańcy Czarnego Pieca nie mogą spożywać wody dostarczanej do ich mieszkań z miejscowego wodociągu. Powodem znajdujące się w niej bakterie coli.

Dodaj komentarz

Dostęp do szerokopasmowego internetu był głównym tematem spotkania ministra cyfryzacji, a zarazem „jedynki” PiS-u z okręgu olsztyńskiego, Janusza Cieszyńskiego z mieszkańcami gminy Jedwabno. Przedstawiciel rządu musiał się jednak zmierzyć z pytaniami dotyczącymi braków paliwa rolniczego, trudności ze skupem zboża oraz wycinką lasów.

Dodaj komentarz

W przyszłym roku mieszkańcy gminy Jedwabno zapłacą wyższe średnio o 8% stawki podatków od nieruchomości. Jak mówi wójt Sławomir Ambroziak, to i tak mniej niż podwyższyło ministerstwo finansów, ustanawiając maksymalne pułapy tych danin. Kolejne podwyżki płacy minimalnej powodują jednak, że w urzędzie trzeba było okroić zatrudnienie.

Dodaj komentarz

W piątek strażacy z OSP Jedwabno otrzymali fabrycznie nową łódź ratowniczą wartą ponad 100 tys. złotych. Stało się to tuż po tym, jak w akcji na jeziorze w Sawicy poważnej awarii uległ ich wysłużony ponton.

Dodaj komentarz

Do Wielkiej Dymerki pod Kijowem dołączyło Rokitno na Wołyniu. To drugi ukraiński samorząd, z którym gmina Jedwabno nawiązała współpracę partnerską. Stosowna umowa została podpisana podczas kolejnej wizyty wójta Sławomira Ambroziaka w Ukrainie. W jej trakcie miał on okazję zwiedzić m.in. podkijowską fabrykę coca – coli.

Dodaj komentarz

Jest szansa na to, że Kot przestanie być wreszcie czarną plamą na telekomunikacyjnej mapie powiatu. Inwestor, który zamierza postawić w tej wsi wieżę telefonii komórkowej, otrzymał już pozwolenie na budowę masztu, ale na rozpoczęcie prac trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Dodaj komentarz

Kiedy wreszcie do Witówka dotrze sieć szerokopasmowego internetu? - dopytywali goszczącego tu ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego letnicy mający w okolicy swoje domki. Jego odpowiedzi nie usatysfakcjonowały jednak pytających.Sugerowali oni, że podyktowane są one kampanią wyborczą, w której minister bierze udział.

Dodaj komentarz

Na terenie prywatnych oraz należących do KOWR-u działek w obrębie Małszewa od kilku lat zalegają sterty podrzuconych przez nieznanych sprawców odpadów samochodowych – drzwi, podsufitki, deski rozdzielcze, podwozia oraz kanistry po płynach eksploatacyjnych. Wszystko to w obszarze chronionym Natura 2000. W ubiegłym roku gmina Jedwabno wezwała dzierżawców i właścicieli działek do ich uprzątnięcia, ale jedyną instytucją, która się do tego zastosowała, były Lasy Państwowe.

Dodaj komentarz

Gmina Jedwabno pozyskała 1,4 mln zł dofinansowania na przebudowę liczącego 1,2 km odcinka drogi gruntowej prowadzącej obok hali sportowej w Jedwabnie w kierunku Pasymia. Łączny koszt zadania sięga blisko 3 mln zł, dlatego samorząd zamierza ubiegać się jeszcze o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dodaj komentarz