Małgorzata Okrąglis niedawno przeprowadziła się z Podlasia do Szuci. Schorowana, niepełnosprawna kobieta w poprzednim miejscu zamieszkania utrzymywała się z zasiłku stałego w wysokości 645 złotych. Tymczasem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnie obniżył jej świadczenie do 237 złotych, argumentując to tym, że pani Małgorzata prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z partnerem.

Dodaj komentarz

- Dziękujemy wszystkim naszym krwiodawcom, weteranom i początkującym za to, że chcecie pomagać innym, bo tylko dobrzy ludzie czują taką potrzebę – mówił Włodzimierz Budny, prezes Zarządu HDK PCK przy Towarzystwie Przyjaciół Jedwabna podczas uroczystego zebrania, w trakcie którego wręczono odznaczenia najbardziej zasłużonym krwiodawcom.

Dodaj komentarz

W pobliżu pomostu na Jeziorze Warchały, wystaje najprawdopodobniej zardzewiała lufa – takie zgłoszenie otrzymał w ubiegłym tygodniu wójt gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak. Podejrzewając, że może to być znalezisko z czasów wojny, poprosił o pomoc Grupę Specjalną Płetwonurków RP pod wodzą Macieja Rokusa.

Dodaj komentarz

Jak dotąd tylko tzw. stara część cmentarza komunalnego w Szczytnie doczekała się inwentaryzacji i umieszczenia w systemie umożliwiającym odnalezienie, za pośrednictwem internetu, danego grobu. Tymczasem w gminie Jedwabno takie rozwiązanie funkcjonuje już od sześciu lat. - Ludzie bardzo je chwalą i chętnie z niego korzystają – zapewnia wójt Sławomir Ambroziak.

Dodaj komentarz

- To problem całej gminy, ponieważ smród z biogazowni będzie się rozprzestrzeniał nie tylko w naszej miejscowości – ostrzega sołtys Lipnik Halina Jaśniewicz. Mieszkańcy protestują przeciwko planowanej w ich wsi instalacji, obawiając się przykrego zapachu, hałasu i wzmożonego ruchu. Z kolei wójt Sławomir Ambroziak dziwi się Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, która początkowo wyraziła stanowisko przemawiające za odmową inwestorowi wydania warunków zabudowy, a teraz uznała, że planowana biogazownia nie będzie negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000.

Dodaj komentarz

Radni gminy Jedwabno, przy jednym głosie wstrzymującym, uznali, że petycja mieszkańców Brajnik, w której domagali się wstrzymania budowy drogi w tej miejscowości, jest bezzasadna. Jak tłumaczył przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji Daniel Dunajski, zostały już poniesione zbyt duże nakłady związane z projektowaniem inwestycji, a zaniechanie jej realizacji byłoby stratą dla całej gminy. Argumenty te podziela wójt Sławomir Ambroziak.

Dodaj komentarz

Zatrudniony dotychczas w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie Adam Cudak wygrał konkurs na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie. Komisja konkursowa pod przewodnictwem sekretarz gminy Jolanty Drężek uznała, że posiada on odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe dające gwarancję należytego wykonywania zadań przypisanych do tego stanowiska.

Dodaj komentarz

O przypadającym 11 lipca Narodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Zbrodni Nacjonalistów Ukraińskich popełnionych na Wołyniu, na terenie Małopolski Wschodniej pamiętano w Jedwabnie. Pod pomnikiem Ofiar Ludobójstwa przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. W wygłoszonych przemówieniach przypominano tragiczny przebieg wydarzeń. - Ofiary w 90 procentach bez pogrzebu i krzyży leżą w dołach śmierci na trupich polach i do dziś ich szczątki rozciągane są bronami i pługami – mówił Sławomir Ambroziak, wójt gminy Jedwabno.

Dodaj komentarz

Mieszkańcy Jedwabna już niedługo będą mogli robić zakupy w nowych sklepach należących do znanych sieci. Oba powstają w bliskiej od siebie odległości na ul. Olsztyńskiej, na działkach należących dawniej do GS-u, a obecnie stanowiących własność prywatną.

Dodaj komentarz

Dwaj młodzi mieszkańcy powiatu wyszkowskiego w wieku 18 i 19 lat utonęli we wtorkowy wieczór w jeziorze Świętajno w Warchałach. Z relacji świadków wynika, że wcześniej spożywali alkohol, a do tego ich umiejętności pływackie były słabe.

Dodaj komentarz

Chociaż wójt gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak otrzymał jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium, nastroje panujące w jedwabieńskim samorządzie nie sprzyjają świętowaniu. To za sprawą spadku dochodów. Zdaniem wójta winna była nie tylko pandemia, ale, i to przede wszystkim, uderzająca w samorządy podatkowa polityka państwa.

Dodaj komentarz

Klaudia Komosińska i Wioletta Antosiak to dwie kandydatki na radne w zarządzonych na 8 sierpnia wyborach uzupełniających do Rady Gminy Jedwabno w okręgu obejmującym Waplewo.

Dodaj komentarz

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych OSTRADA z Ostrołęki złożyło najtańszą ofertę w przetargu na I etap rozbudowy drogi powiatowej Witowo – Warchały. Zadeklarowana przez nią cena jest o blisko 1 mln zł niższa niż planowane na to zadanie środki.

Dodaj komentarz

Wójt gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak, przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Brzóska i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Elżbieta Katarzyna Koperska, z zachowaniem wszystkich reżimów sanitarnych, odwiedzili jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego w roku 2020.

Dodaj komentarz

Jeszcze w tym roku powiat wraz z gminą Jedwabno zrealizują pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej Waplewo – Dźwiersztyny. Inwestycja obejmuje położenie nowej nawierzchni oraz chodników w samym Waplewie. Prace mają się zakończyć w grudniu.

Dodaj komentarz

Państwo Bronisława i Józef Januszkiewiczowie z Jedwabna w sobotę obchodzili 75-lecie zawarcia związku małżeńskiego. W powiecie szczycieńskim nie ma pary o równie długim stażu. Jubilaci świętowali w gronie najbliższej rodziny oraz władz gminy.

Dodaj komentarz

Halina Jaśniewicz z Lipnik i Elżbieta Pałasz z Jedwabna to kolejne finalistki Plebiscytu na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego organizowanego przez redakcję „Kurka Mazurskiego” i Starostwo Powiatowe. Sołectwo, którego reprezentant zajmie I miejsce, otrzyma w nagrodę od starosty 3 tys. zł, II miejsce jest premiowane kwotą 2 tys. zł, a III – 1 tys. złotych.

Dodaj komentarz

W gminie Jedwabno, w okręgu obejmującym sołectwo Waplewo, odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy. To za sprawą rezygnacji złożonej przez radnego Adama Szewczyka.

Dodaj komentarz

Jednym z najważniejszych wniosków płynących z ponad 30 – letniej tradycji samorządu terytorialnego w wolnej Polsce jest to, że istotę i bogactwo wspólnot lokalnych tworzą przede wszystkim ludzie, czyli ich obywatele. Stąd do głównych zadań gmin należy przyciąganie i pozyskiwanie nowych członków w postaci kolejnych osiedlających się na ich terenie mieszkańców. Gmina Jedwabno jest idealnym miejscem do wypoczywania, osiedlania się i zamieszkiwania nie tylko dla osób mieszkających i pracujących na terenie Powiatu Szczycieńskiego oraz w samym Szczytnie.

Dodaj komentarz

Zakończyły się prace związane z adaptacją starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Jedwabnie na świetlicę i bibliotekę. Dzięki temu ta pierwsza nie będzie już połączona z jadalnią, co wiązało się z dużą niewygodą dla uczniów.

Dodaj komentarz