Niespełna 5-letni Bartuś Długokęcki z Witówka urodził się z zespołem Edwardsa. Lekarze nie dawali mu szans na przeżycie, przewidując, że umrze zaraz po urodzeniu. Diagnozy okazały się błędne. Chłopiec, mimo licznych schorzeń, jest pogodnym i pełnym życia dzieckiem. Z powodu skrzywionej stópki nie może jednak chodzić, choć bardzo tego chce. Pomóc może kosztowna operacja w Niemczech.

Dodaj komentarz

Trwa przebudowa starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Jedwabnie. Po zakończeniu prac znajdzie się w niej miejsce na świetlicę i bibliotekę.

Dodaj komentarz

Mieszkańcy Lipnik, którzy niedawno protestowali przeciw prowadzeniu w ich wsi dużej hodowli bydła, mają nowy problem. W bliskim sąsiedztwie miejscowości inny inwestor przymierza się do budowy biogazowni. Na razie jego planom sprzeciwia się gmina, która nie wydała mu warunków zabudowy, tłumacząc to względami ochrony środowiska.

Dodaj komentarz

Trwa Plebiscyt „Kurka Mazurskiego” i Starostwa Powiatowego na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego. W tym tygodniu zachęcamy do oddawania głosów na kandydatów z gminy Jedwabno. Wśród nich jest sołtys Kota Anna Lanckowska, mama trojga nastolatków i miłośniczka jazdy na rolkach.

Dodaj komentarz

Mieszkańcy gminy Jedwabno zbierają podpisy pod petycją do wojewody warmińsko – mazurskiego. Domagają się od niego zawieszenia decyzji dotyczącej zwrotu blisko 4 mln zł dotacji wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem przez stowarzyszenie Helper do chwili prawomocnego zakończenia wszystkich postępowań sądowych w tych sprawach.

Dodaj komentarz

Gmina Jedwabno jest w gronie samorządów, które ubiegają się o rządowe dotacje dla miejscowości, w których funkcjonowały PGR-y. Złożone wnioski, opiewające na łączną kwotę blisko 2 mln zł, dotyczą Lipnik, Burdąga Osady, Witowa i Dzierzek.

Dodaj komentarz

Wojewoda wydał decyzję, na mocy której gmina Jedwabno musi zwrócić dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem przez stowarzyszenie Helper prowadzące Środowiskowy Dom Samopomocy. Wraz z odsetkami to blisko 4 mln złotych. Na tym nie koniec, bo ta kwota dotyczy tylko 2013 r. W perspektywie samorząd ma jeszcze zwrot środków za lata 2012 i 2014. - My takich pieniędzy nie mamy. Wyłożenie takiej kwoty pogrążyłoby całą naszą gospodarkę finansową – przyznaje wójt Sławomir Ambroziak.

Dodaj komentarz

Gmina Jedwabno, podobnie jak wcześniej Dźwierzuty, przystąpiła do spółki mającej budować tanie mieszkania. Nie wszystkim radnym ten pomysł się spodobał. Jako jedyny przeciw zagłosował Daniel Dunajski, uzasadniając swoje stanowisko tym, że samorządu nie stać obecnie na realizację tak dużych inwestycji, zwłaszcza, że w perspektywie ma zwrot wielomilionowych dotacji wydatkowanych przez stowarzyszenie Helper na Środowiskowy Dom Samopomocy.

Dodaj komentarz

Rolnik z gminy Wielbark, który wydzierżawił od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ok. 80 ha gruntów wraz z budynkami gospodarczymi w Lipnikach, zamierza hodować tu jałowiznę. W pomieszczeniach dawnej owczarni chce utrzymywać nawet kilkaset sztuk bydła. To nie podoba się mieszkańcom wsi, którzy boją się związanych z tym uciążliwości – przykrego zapachu i much.

Dodaj komentarz

Gmina Jedwabno wstępuje do Związku Gmin Wiejskich RP. Jak przekonuje wójt Sławomir Ambroziak, dzięki temu głos samorządu będzie bardziej słyszalny w rozmowach z rządem, zwłaszcza jeśli chodzi o palące kwestie gospodarki odpadowej.

Dodaj komentarz

Strażacy z OSP Jedwabno doczekali się wreszcie nowego samochodu. To średni wóz ratowniczo – gaśniczy MAN wart blisko 900 tys. złotych. Jego największą zaletą jest zbiornik na wodę o pojemności 4,6 tysięcy litrów. - Zapewni nam on bufor bezpieczeństwa w czasie akcji – cieszy się komendant gminny OSP Krzysztof Nikadon.

Dodaj komentarz

Natalia Nowosielska z Jedwabna otrzymała nagrodę fundacji Humanus Czesława Nowakowskiego. - Jest wolontariuszką, wspomaga nasze przytulisko, udziela się co roku w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, no i trenuje boks – wylicza jej atuty wójt Sławomir Ambroziak.

Dodaj komentarz

Dla mieszkańców ul. Warmińskiej w Jedwabnie to już ostatni sezon, w którym ich domy ogrzewane są ciepłem pochodzącym z kotłowni węglowej należącej do spółki komunalnej. To samo dotyczy również zlokalizowanego na tej ulicy budynku Urzędu Gminy. Od wiosny będzie on już ogrzewany gazem.

Dodaj komentarz

Najprawdopodobniej jeszcze w pierwszym kwartale tego roku wojewoda wyda gminie Jedwabno decyzję w sprawie zwrotu dotacji niewłaściwie wydatkowanych przez stowarzyszenie Helper na Środowiskowy Dom Samopomocy. Jeśli do tego dojdzie, to i tak już wysokie zadłużenie samorządu może wzrosnąć nawet o około 10 mln złotych.

Dodaj komentarz

Stowarzyszenie Kulturalne „Tanecznik” uzyskało blisko 90 tys. zł dofinansowania na budowę sceny w parku w Jedwabnie. Będzie ona służyć nie tylko do organizacji Festiwalu Folklorystycznego, ale też gminnych imprez, takich jak dożynki czy Dni Jedwabna.

Dodaj komentarz

Podjęcie wszelkich niezbędnych kroków prawnych zmierzających do anulowania przez zarząd ZGOK w Olsztynie nowych stawek cen za przyjmowane odpady zapowiada wójt gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak.

Dodaj komentarz

Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej 6 w Jedwabnie, jako pierwszy na osiedlu, ma odrębne, niezależne od gminnej kotłowni ogrzewanie. W dodatku w pełni ekologiczne. Zapewnia im je pompa ciepła zasilana prądem z zamontowanej na budynku instalacji fotowoltaicznej.

Dodaj komentarz

Gmina Jedwabno otrzymała blisko 1,5 mln zł dofinansowania na budowę gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Obiekt ma powstać na zakupionej specjalnie w tym celu działce w pobliżu oczyszczalni ścieków.

Dodaj komentarz

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jedwabnie wzbogacił się o kolejny już w tym roku sprzęt. Po samochodzie służącym do odbioru odpadów, zakupił wywrotkę. Ułatwi ona wywóz od mieszkańców materiałów budowlanych i popiołu, ale także przyda się przy naprawach gruntowych dróg.

Dodaj komentarz

Właściciele nieruchomości, na której stoi po kilka domków letniskowych, nie będą płacić stawki ryczałtowej za odbiór śmieci za każdy z nich. Początkowo taki zapis w swojej uchwale przyjętej pod koniec listopada umieścili radni, ale Regionalna Izba Obrachunkowa uznała, że jest on niezgodny z ustawą. Teraz letnicy ci będą traktowani jak podmioty prowadzące działalność gospodarczą i uiszczą opłatę za każdy pojemnik lub worek na odpady.

Dodaj komentarz