Radni gminy Jedwabno uchwalili budżet na przyszły rok. Na liście zadań inwestycyjnych znalazło 39 pozycji, z czego 16 to przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich. Do największych planowanych inwestycji należy budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Piduniu i Rekownicy, a także w Małszewie.

Dodaj komentarz

Na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie odbył się koncert z okazji zakończenia sezonu w Stowarzyszeniu Kulturalnym Tanecznik.

Dodaj komentarz

W gminach Jedwabno i Pasym w godzinach 23.00 – 4.00 nie świecą latarnie. Wyjątek stanowią główne ciągi komunikacyjne, przede wszystkim te znajdujące się przy drogach krajowych. Burmistrz Łachmański zaapelował do komendanta powiatowego policji, aby jego podwładni monitorowali sytuację pod kątem bezpieczeństwa mieszkańców i bacznie przyglądali się statystykom.

Dodaj komentarz

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę gminy Jedwabno na decyzję ministra finansów nakazującą zwrot części dotacji na Środowiskowy Dom Samopomocy w okresie, gdy prowadziło go stowarzyszenie Helper. Nie oznacza to jednak wcale, że samorząd już teraz musi pieniądze oddać.

Dodaj komentarz

Wójt gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak wraz z przewodniczącą Rady Gminy Elżbietą Brzóską i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Elżbietą Katarzyną Koperską, odwiedzili jubilatów obchodzących 50- i 60-lecie pożycia małżeńskiego.

Dodaj komentarz

W hotelu „Natura Mazur” w Warchałach odbyła się konferencja poświęcona pszczelarstwu w regionie. Udział w niej wzięli m.in. naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, samorządowcy oraz pszczelarze.

Dodaj komentarz

W poniedziałek 14 listopada zmarł Józef Januszkiewicz. Urodził się na Wołyniu, ale od 1945 r. mieszkał na Mazurach. Niedawno wraz z małżonką Bronisławą świętował 76-lecie ślubu …

Dodaj komentarz

Piekarnia GS w Jedwabnie zakończyła produkcję. Jej wyroby cieszyły się dużym uznaniem nie tylko wśród mieszkańców, ale i turystów. Wypiekany przez nią chleb zachwalała m.in. Ewa Bem. Prezes GS Ryszard Dunajski konieczność zakończenia działalności piekarni tłumaczy względami ekonomicznymi, głównie wzrostem cen energii elektrycznej i węgla. W najbliższym czasie likwidacji ulegnie także istniejąca od 75 lat spółdzielnia.

Dodaj komentarz

Jedwabno to kolejna po Pasymiu gmina, która może się pochwalić nowoczesnym Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W miniony piątek, zlokalizowany obok oczyszczalni ścieków obiekt oddano do użytku.

Dodaj komentarz

W piątek w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń zasłużonym krwiodawcom.

Dodaj komentarz

W Zespole Szkół w Jedwabnie odbyło się pasowanie na ucznia klasy pierwszej.

Dodaj komentarz

Jest duża szansa na to, że budowa sieci wodno – kanalizacyjnej Piduń – Rekownica oraz przebudowa drogi w Witówku dojdą do skutku. Nadzieję na to dają zmiany w rządowym programie Polski Ład, z którego gmina Jedwabno pozyskała na te dwie inwestycje dofinansowanie. Aby jednak zostały one zrealizowane, trzeba będzie zmniejszyć ich zakres.

Dodaj komentarz

Popękane ściany, opadające tynki i męczące domowników drgania to codzienność rodziny Siemianowskich z Witowa. Dom, w którym mieszkają, stoi tuż przy gminnej drodze, wyłożonej pamiętającymi czasy PRL-u betonowymi płytami. Porusza się nią ciężki sprzęt rolniczy jeżdżący do pobliskiego gospodarstwa. Rok temu gmina obiecała drogę zamknąć, ale do tej pory tego nie zrobiła. Dlaczego?

Dodaj komentarz

Gmina Jedwabno przygotowuje się do nadchodzącej zimy. W rozpoczętym właśnie sezonie grzewczym węgiel nie będzie już raczej dominującym paliwem. Jak szacuje wójt Sławomir Ambroziak, wielu mieszkańców do ogrzania swoich domów wykorzysta drewno. Apeluje przy okazji do Lasów Państwowych o jak najszersze udostępnienie tego surowca.

Dodaj komentarz

Radni gminy Jedwabno jednogłośnie uchwalili stawki przyszłorocznych podatków od nieruchomości. Niemal wszystkie zostały ustalone na maksymalnym pułapie. Wójt Sławomir Ambroziak uzasadnia to galopującą inflacją, drastycznym wzrostem cen energii oraz podniesieniem płacy minimalnej.

Dodaj komentarz

Po długoletnich staraniach i zabiegach lokalnej społeczności oraz samorządowców droga z Nowego Dworu przez Burdąg do Małszewa doczekała się modernizacji. Dzięki między innymi tej inwestycji Małszewo, jak przekonuje wójt Ambroziak, będzie teraz „ciekawym miejscem do zamieszkania”.

Dodaj komentarz

Na ekrany polskich kin wszedł właśnie głośny film Jerzego Skolimowskiego pod tytułem „IO”. Część zdjęć do niego nakręcono w Jedwabnie a jednym z jego bohaterów jest … miejscowy klub piłkarski Zryw Jedwabno. W ostatnią sobotę film miał swą premierę w Olsztynie z udziałem samego reżysera i producentki Ewy Piaskowskiej.

Dodaj komentarz

Gmina Jedwabno na razie nie musi zwracać do budżetu państwa ponad 7 mln zł dotacji wydatkowanych przez stowarzyszenie Helper na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Tak postanowił sąd, wstrzymując decyzje wojewody i ministra finansów do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy w pierwszej i drugiej instancji.

Dodaj komentarz

W gminie Jedwabno rozpoczął się cykl warsztatów „Relacje z lasem”. Odbyły się one w Lipnikach, Witówku i Rekownicy. Mieszkańcy zaznajomili się z metodą czerpania papieru z odpadów podlegających recyklingowi.

Dodaj komentarz

Nie będzie już powtórki przetargów na budowę wodociągu i kanalizacji Piduń – Rekownica, ani na przebudowę drogi w Witówku. W przypadku pierwszej z tych inwestycji, w kolejnym już postępowaniu, jedyna zgłoszona oferta opiewała na kosmiczną kwotę blisko 25 mln zł, podczas gdy gmina zamierzała przeznaczyć na to zadanie … 5,8 mln złotych.

Dodaj komentarz